Nafsa

Nafsa

NAFSA je španělská společnost se sídlem v Guernici v Baskicku, která se specializuje na návrh a výrobu solenoidů a elektromagnetů.

Veškerá konstrukce a většina výroby se nachází v Guernici, ale od roku 2009 se cca 30 % výrobků vyrábí v Ningbo v Číně. Společnost je rodinná a byla založena v roce 1996 Fernandem Zuberogoitia a nyní je řízena druhou generací.

Původně společnost začala dodávat na španělský trh zakázkové elektromagnetické produkty, protože neexistovala domácí výroba. Od tohoto počátečního zaměření společnost rozšířila svůj trh na celou Evropu.

NAFSA se specializuje na navrhování a výrobu zakázkových solenoidů a elektromagnetů pro průmyslový sektor. Výroba je zaměřena na středně velké série a produkty splňující speciální potřeby zákazníků. Až 87 % dnešní produkce tvoří řešení na míru.

Fakta o společnosti

  • Sídlo Guernica, Baskicko
  • Rok založení 1996

Příklady produktů

Produkty Nafsa

Prezentace společnosti

Produkty

Přímé solenoidové aktuátory

U těchto typů lineárních solenoidů se zdvih z počáteční do konečné polohy uskutečňuje pomocí elektromagnetické síly, která vzniká, když je výrobek pod napětím. K návratu do výchozí polohy musíme použít vnější síly nebo pružinu namontovanou v solenoidu.

Reverzibilní solenoidové aktuátory

U těchto solenoidů se zdvih provádí střídavým přiváděním dvou cívek umístěných ve výrobku. Aby byla zachována některá z koncových poloh zdvihu, musí být příslušná cívka pod napětím.

Bistabilní solenoidové aktuátory

U těchto blokovacích elektromagnetů je zdvih z počáteční do koncové polohy prováděn elektromagnetickými silami, návrat do počáteční polohy se uskutečňuje inverzním polarizačním impulsem v kombinaci s vnějšími silami nebo pružinou umístěnou v elektromagnetu. Tento druh solenoidů je ideální pro udržování počáteční i konečné polohy bez napájení solenoidu.

Reverzibilní-bistabilní solenoidové aktuátory

U těchto solenoidů se zdvih z počáteční do konečné polohy provádí polarizovaným elektrickým impulsem. Píst je v každé koncové poloze udržován permanentními magnety, které jsou namontovány v solenoidu.

Elektromagnetické zámky

Tyto elektromagnetické zámky jsou založeny na lineárních solenoidech, které byly upraveny pro práci s radiálními silami

Elektromagnety

Elektromagnetické a magnetické přídržné elektromagnety jsou základním zařízením řídicích a zabezpečovacích systémů. Nafsa se specializuje na výrobu a personalizaci všech druhů elektromagnetů a solenoidů.
Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail