Výbušné prostředí - ATEX

Směrnice ATEX jsou právním předpisem o prodeji zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a jejich uvádění do provozu. Jedná se o prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit.

Filtr regulátory do výbušného prostředí

Filtr-regulátory do výbušného prostředí ATEX a pro aplikace se zvýšeným rizikem vzniku výbuchu nebo požárů

Hadice do výbušného prostředí

Díky své schopnosti neutralizovat elektrostatické náboje je tato hadice vhodná pro použití v prostředí s potenciálem výbuchu (prostředí ATEX II 2 G/D).

Pneumatické válce do výbušného prostředí

Pneumatické válce s vysokou kvalitou a spolehlivým výkonem pro pneumatické aplikace do výbušného prostředí ATEX a pro aplikace se zvýšeným rizikem vzniku výbuchu nebo požárů

Proporcionální ventily do výbušného prostředí

Proporcionální ventily do výbušného prostředí ATEX a aplikace se zvýšeným rizikem vzniku výbuchu nebo požárů
Power transmission-photo

Snímače síly do výbušného prostředí

Snímače síly a siloměry do výbušného prostředí ATEX a pro aplikace se zvýšeným rizikem vzniku výbuchu nebo požárů

Snímače tlaku a tlakové diference do výbušného prostředí

Snímače tlaku a tlakové diference do výbušného prostředí ATEX a aplikace se zvýšeným rizikem vzniku výbuchu nebo požárů

Snímače hladiny do výbušného prostředí

Od našeho dodavatele Aplisens dodáváme hladinové vysílače velmi vysoké kvality a v různém provedení. Lze dodat se schváleními jako ATEX, DNV Marine atd.

Snímače teploty do výbušného prostředí

Teplotní senzory, snímače teploty a teplotní spínače do výbušného prostředí ATEX a aplikace se zvýšeným rizikem vzniku výbuchu nebo požárů

Solenoidové ventily do výbušného prostředí

Přímo ovládané solenoidové ventily, ventily se šikmým sedlem pro uzavírání a ovládání médií do výbušného prostředí ATEX a aplikace se zvýšeným rizikem vzniku výbuchu nebo požárů

Vztahují se na celou řadu výrobků, mimo jiné na zařízení používaná na pevných pobřežních plošinách pro těžbu ropy a plynu, v petrochemických závodech, dolech, mlýnech na mouku (částečky mouky ve vzduchu jsou vysoce hořlavé) a na další oblasti v prostředí s nebezpečím výbuchu.

INSPO

Kontakt
Roman Krejčí

Business Area Manager - Pressure & flow

+420 731 161 891

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail