Atex

Směrnice ATEX jsou právním předpisem o prodeji zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a jejich uvádění do provozu. Jedná se o prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit.

Atex

Vztahují se na celou řadu výrobků, mimo jiné na zařízení používaná na pevných pobřežních plošinách pro těžbu ropy a plynu, v petrochemických závodech, dolech, mlýnech na mouku (částečky mouky ve vzduchu jsou vysoce hořlavé) a na další oblasti v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Kontakt
Jaroslav Béreš

Marketing manager

+420 733 122 162

Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

+420 241 484 940

Poslat e-mail