Výbušné prostředí - ATEX

Směrnice ATEX jsou právním předpisem o prodeji zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a jejich uvádění do provozu. Jedná se o prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit.

Výbušné prostředí - ATEX

Vztahují se na celou řadu výrobků, mimo jiné na zařízení používaná na pevných pobřežních plošinách pro těžbu ropy a plynu, v petrochemických závodech, dolech, mlýnech na mouku (částečky mouky ve vzduchu jsou vysoce hořlavé) a na další oblasti v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Kontakt
Roman Krejčí

Business Area Manager - Pressure & flow

+420 731 161 891

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail