Snímače

Snímače jsou zařízení, která převádějí fyzikální veličinu na elektrický signál. Jsou klíčovým prvkem pro automatizaci a řízení různých procesů v průmyslu i domácnosti. Existuje mnoho druhů snímačů, které se používají v mnoha aplikacích, jako jsou automobilový průmysl, robotika, medicína a inteligentní budovy.

Fotoelektrické snímače jsou zařízení, která převádějí světelnou energii na elektrický signál. Jsou to jedny z nejběžnějších typů snímačů, které se používají v automatizaci a průmyslu. Existuje několik typů fotoelektrických snímačů, jako jsou fotodioda, fototransistor, CCD a CMOS senzory. Tyto snímače se používají k detekci pohybu, polohy, kontrastu, barvy a světla.

Indukční snímače jsou zařízení, která převádějí pohyb nebo polohu na elektrický signál. Tyto snímače fungují na principu elektromagnetické indukce a jsou často používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a robotice.

Kapacitní snímače jsou zařízení, která převádějí změnu kapacity na elektrický signál. Tyto snímače fungují na principu kapacitního měření a jsou často používány pro detekci vzdálenosti, polohy a hloubky.

Inkrementální snímače jsou zařízení, která převádějí pohyb nebo rotaci na elektrický signál. Tyto snímače fungují na principu inkrementálního měření a jsou často používány v automatizaci, robotice a strojírenství.

Tyto snímače se používají v mnoha různých odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, strojírenství, medicína a inteligentní budovy.

INSPO

Kontakt
Tomáš Zapadlík

Product support - Machine

+420 241 484 944

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail