Podporujeme

Podporujeme projekty zaměřené na vzdělávání dětí a mládeže, projekty pro nemocné děti a seniory.

Odborné školství

Podporujeme studenty Střední průmyslové školy elektrotechnické V Úžlabině a zajišťujeme jim odbornou praxi a materiál potřebný k výuce. Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině je zapojena do projektu Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi.

OEM Automatic

Český červený kříž

Řadu let podporujeme projekty Českého červeného kříže, které se zaměřují na výuku první pomoci dětí, mláděže a dospělých. Zapojili jsme se do projektů Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy, Omalovánky první pomoci, První pomoc není věda a další. Příručky seznamují děti a veřejnost se zásadami poskytování první pomoci.

OEM Automatic OEM Automatic

Život dětem

Projekt "Prevence v kostce" ve spolupráci s Život dětem, o.p.s. se snaží aktivně upozorňovat na úrazy a nehody děti a mladistvých. Publikace obsahuje obrázky, luštění a čtení, a to vždy s preventivní tématikou jako je bezpečná cesta do školy, dítě o samotě doma, bezpečně na internetu, stop šikaně, první pomoc a jak se chovat ke zvířatům. Projekt je realizovaný na dětských odděleních v nemocnicích. Tím si tak zkrátí a zpříjemní tento čas.

OEM Automatic

Zdravotní klaun

Společnost OEM Automatic, spol. s r. o. se v rámci své společenské odpovědnosti zapojila do podpory neziskové organizace Zdravotní klaun, o.p.s., která prostřednictvím téměř 90 profesionálních zdravotních klaunů pravidelně navštěvuje malé i dříve narozené pacienty v nemocnicích nebo v domácí péči.

Finanční dar, který společnost OEM Automatic, spol. s r. o. Zdravotnímu klaunu věnovala,  byl využitý na podporu činností Zdravotního klauna jako jsou pravidelné návštěvy klaunů u dětských pacientů (program Klauniády a Přezůvky máme) a geriatrických zařízeních.

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail