COMATRELECO

Comat Releco Všeobecné informace o průmyslových relé

Příslušenství


Kontakty

Existují různé typy kontaktů. Největší rozdíl se projevuje mezi jednotlivými kontakty a zdvojenými kontakty, dále mezi kontakty různých materiálů. Zatímco jednotlivé kontakty jsou ideální pro vyšší zátěže, zdvojené kontakty jsou podstatně spolehlivější při spínání malých zátěží <24 V, <100 mA.

Materiál kontaktů

Žádný kontakt není vhodný pro všechny aplikace.

Materiál AgNi je používán jako standardní materiál pro většinu aplikací. Silně pozlacené kontakty AgNi (až 10 mikronů) jsou vhodné pro použití v agresivním prostředí, zlato je ušlechtilý materiál a takový kontakt dokáže přenést proudy v řádech jednotek volt a miliampér.

Naopak relé s wolframovými kontakty lze použít pro vysoké spínací proudy (až do 500 A po dobu 2,5 ms).

Pro spínání větších DC zátěží (zpravidla do 2 A/ 110 V, DC1) se používají relé s otevřenými kontakty (mají mezeru nejméně 1,7 mm)

Pro spínání ještě vyšších DC-zátěží (zpravidla do 7 A/ 110 V, DC1) se používají relé s dvojitými otevřenými kontakty (mají mezeru nejméně 1,7 mm)

Existují i relé se zabudovaným permanentním magnetem, který slouží ke zhášení el.oblouku vzniklého rozpínáním velkých DC zátěží. Takováto relé dokáží sepnout i 10 A/ 220 V, DC1.

Mezera mezi kontakty

Všechny kontakty, když jsou otevřené, mají obvykle vzduchovou mezeru mezi 0,5 a 1,5 mm.Podle příslušných norem pro nízké napětí a souvisejících norem nejsou kontakty tohoto typu vhodné jako bezpečnostní spínače.

Při odpojování DC zátěže je velká mezera mezi kontakty výhodná při zhašení oblouku, který se vyskytuje u tohoto typu zatížení. Pro tento účel je možné použít sériové zapojení relé, která mají vzduchovou mezeru zpravidla 1,7 mm.

Konstrukce cívky

Cívka se skládá z plastového krytu s tepelnou odolností do 130 °C a dvojitě izolovaných drátů z čisté mědi, teplotní třídy F.

Vinutí musí odolávat izolačnímu napětí dle EN 61000-4-5, nad 2000 V .

Odpor cívky

Odpor cívky se měří při 20 ° C. Tolerance je ± 10%.

Napěťová hystereze - přidržené napětí a napětí návratu

Pridržené napětí je napětí, při kterém relé zaručeně zůstane v aktivní pozici. Úroveň, při kterém se relé stane nestabilní, je pro DC asi 25 % Ua pro AC asi 60 %. Napětí návratu pro DC je 65 % a pro AC 75 %.

Rozsah provozních napětí

Napájecí napětí je rozsah, ve kterém relé funguje uspokojivě. Pokud není uvedeno jinak je normální provozní napětí relé mezi +10% a -20% Un. Tento rozsah je velmi citlivý na teplotu a zužuje se, když se zvýší okolní teplota a teplota relé. Horní mez napětí má strmější křivku než dolní mez. Okolo cca 70 ° C se tolerance provozního napětí rovná nule.

INSPO

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail