Lutze Airstream

AIRSTREAM

Nová generace chlazení pro rozvaděče

Všude, kde teče proud, vzniká teplo a v každé rozvodné skříni se vyskytují horká místa. Komponenty, které se používají při konstrukci rozváděčových skříní, jsou stále kompaktnější, přestože se zvyšuje jejich spínací výkon. To také znamená, že míra tepelných ztrát je vyšší. Teplo se také hromadí ve standardních kabelových kanálech. Vznikají horká místa. Standardní klimatizační prvky v rozváděčích často nejsou schopny tyto horké body odvádět a chladný vzduch se nedostane tam, kde je potřeba. Důsledkem mohou být časté poruchy a odstávky strojů.

Produktové zprávy
Airstream

 

 

Systém rozvodů AirSTREAM společnosti LÜTZE nabízí komplexní řešení pro rovnoměrné klima uvnitř rozváděče. AirSTREAM je propojovací a montážní systém integrovaný do rozváděče, jehož vynikající vlastnosti zahrnují výhody snížení teploty, flexibilitu montáže i skutečnost, že ušetří až 30% místa v rozváděči. To umožňuje realizovat množství řešení, která by jinak s montážní deskou nebyla možná. Systém AirSTREAM přináší výhody jak pro výrobce rozvaděče, tak i pro jeho provozovatele. Rám se snadno navrhne pomocí našeho online konfigurátoru, ušetří prostor v rozváděči a je možné použít menší skříň, zrychlí a zkvalitní se jeho montáž a sníží se celkové výrobní i provozní náklady. Celkově se takto sníží množství prostojů, zvýší energetická účinnost a pomůže dlouhodobé udržitelnosti.

KLIMA V ROZVADĚČI

Propojovací systém AirSTREAM zajišťuje stálou teplotu uvnitř rozváděče a sníží počet kriticky zahřívaných míst. Proudící vzduch lze cíleně směřovat a snížit náklady na chlazení rozvaděče.

ŽIVOTNOST PŘÍSTROJŮ

Sestava systému AirSTREAM ve dvou úrovních nebrání plynulému proudění vzduchu, teplo se neakumuluje v kabelových kanálech a vzduch je možné směrovat přímo k nejvíce zahřívaným místům.
Životnost používaných přístrojů se tím výrazně prodlouží.

MÍSTO V ROZVADĚČI

AirSTREAM přináší výraznou úsporu místa v rozváděčové skříni (podle typu až 30%). Montážní profily jsou přizpůsobené přístrojům a celý systém se snadno uzpůsobí potřebám přístrojů a celé skříně.

AirSTREAM = více flexibility díky modulární konstrukci. AirSTREAM s modulovými díly pro individuálně konfigurovatelné rámy nabízí neomezenou volnost a flexibilitu pro moderní konstrukci Vašich rozvaděčů. Navíc nový AirSTREAM je kompatibilní se starým LSC-B, lze použít i stávající designové plány bez předělání.

APLIKACE AIRTEMP

Nyní si řekneme pár slo o aplikaci AirTEMP. AirTEMP umožňuje analyzovat různé teploty, které v rozvaděči vznikají. Skříň rozdělí do tří zón a teplota každé z nich je velmi přesně kalkulovaná. Lze simulovat také doplňkové efekty jako ventilátor AirBLOWER a směrovací lopatky AirBLADE nebo klimatizaci, a jak systém AirSTREAM umožňuje proudění vzduchu bez blokování kabelovými kanály a homogenizuje klima v celém rozváděči. Pokud se registrujete, pak jsou výsledky teplotní simulace zobrazeny jako přesné hodnoty a můžete si je vyexportovat např. jako PDF dokument.

Aplikace Lütze AirTEMP umožňuje analyzovat tvorbu a vrstvení tepla v rozvaděči. Softwarový nástroj AirTEMP můžete používat zcela zdarma a pro výsledek postačí pouze zadat klíčové údaje o ztrátovém výkonu instalovaných přístrojů. Pokud nejste registrovaným uživatelem, zobrazí se vám na obrazovce výsledek barevně pro každou sekci odděleně. AirSTREAM lze vybavit několika komponenty pro jeho plný potenciál.

Lutze Airstream
Rozvaděč vybavený propojovacím rámem AirSTREAM se chladí mnohem snadněji. Systém ventilace AirBLOWER eliminuje vrstvy vzduchu s různou teplotou a vytváří tak rovnoměrné klima. Praktické testy prokázaly vynikající výsledky. AirBLOWER dokáže snížit střední teplotu v rozváděči až o 10 stupňů.
Lutze Airstream
AirBLADE je pomůcka pro směrování proudícího vzduchu chlazení přímo k potřebným přístrojů. Instaluje se na rám namísto hřebínku tak, že směruje proud vzduchu zezadu přímo k přístroji.
Lutze Airstream

MENŠÍ, CHLADNĚJŠÍ, ALE PROSTORNÝ

Kabeláž je mnohem kompaktnější a nabízí více místa pro žíly, kabelové kanály jsou nyní nadbytečné, protože úroveň vedení je již integrována do rámu pomocí tenčích profilů nebo instalovaného držáku. Tímto způsobem je realizována inteligentní cirkulace vzduchu, která specificky zabraňuje hromadění rozptýleného tepla. Tohoto efektu, který má mnoho výhod, je dosaženo rozdělením skříně na konstrukční úroveň a úroveň elektroinstalace. To znamená, že vzduch může proudit téměř bez omezení kolem všech modulů a drátěných jader. Výhody: Odváděné teplo je spolehlivě odváděno, což zase znamená, že je potřeba menší chladicí výkon. Šetříme zdroje a snižují se náklady.

Speciální profil rámu je nejen pevnější, ale také vyžaduje méně místa. Instalace je lehčí a pevnější. Hřebenové segmenty, které drží dráty, se v případě potřeby jednoduše přicvaknou k profilu nebo vypáčí šroubovákem. Nová základní struktura profilů AirSTREAM dokáže bezpečně a bezpečně držet i těžké komponenty. Vyspělý systém upevňovacích bodů a bočních kolejnic nabízí nekonečné množství možností pro instalaci všech komponentů.

Lutze Airstream

Produkty

Kontakt
Lukáš Jurča

Inside sales and product support - Panel

+420 241 484 903

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail