Diris digiware

DIRIS DIGIWARE

Úspora nákladů šitá na míru - zákaznická studie

W Foods Market je jedním z největších řetězců supermarketů na světě a v současnosti provozuje přes 1000 obchodů. Specializuje na maloobchod s potravinami, ale působí také v dalších klíčových kategoriích, jako je zdraví a krása, výrobky pro domácnost, potřeby pro domácí mazlíčky atd. Vedení společnosti se snažilo identifikovat příležitosti, jak snížit dopad podniku na životní prostředí a zachovat konkurenceschopnost, a zároveň zvýšit pohodlí zákazníků a vybudovat udržitelnost značky. Energie je pro podnik životně důležitá a tvoří druhý největší provozní náklad.

Produktové zprávyVýzva

Jako u většiny maloobchodních prodejen s potravinami je více než 80 % energie spotřebované energie rozděleno do tří klíčových skupin: chlazení, HVAC a osvětlení.

Navzdory měsíčnímu vyúčtování energií nebylo dříve ze strany prodejen možné tuto spotřebu rozdělit podle oblasti využití– což bránilo přijetí smysluplných opatření. Aby bylo možné prosazovat energeticky účinnější provoz, rozhodl se manažerský tým nainstalovat systém monitorování napájení v 530 prodejnách – více než polovině všech svých prodejen – za účelem přesnějšího měření spotřeby energie v každé z těchto tří klíčových oblastí.

Byla to významná výzva v mnoha ohledech. Zpočátku z hlediska minimalizace prostojů, protože řešení monitorování napájení bylo možné dodatečně vybavit pouze mezi půlnocí a 5:00. Bylo také důležité najít dostatečně flexibilní systém monitorování napájení, který by se mohl přizpůsobit různým technickým instalacím v každém obchodě.

Kromě toho zkušební základna obchodů zahrnuje stavby různého stáří s velmi různorodými elektroinstalacemi, v některých případech dosti složitými. A konečně, vzhledem k počtu míst a ekonomickým zájmům, bylo nutné najít vhodně kvalifikovaný tým, který by provedl nasazení tohoto rozsahu.

Nic


ŘEŠENÍ

Socomec – spolu se systémovým integrátorem – byli  vybráni jako ideální partneři pro dodávku a instalaci správného řešení pro W Foods Market.

Systém DIRIS Digiware je nejjednodušší a nejefektivnější systém, který umožňuje správcům budov monitorovat parametry napájení v reálném čase a porozumět úrovním spotřeby v maximálních možných detailech. V každé prodejně W Foods Market nasazený systém DIRIS Digiware zahrnoval alespoň 1 DIRIS Digiware D-70 (místní displej s komunikací Modbus TCP/IP ), 1 DIRIS Digiware U-10 pro měření napětí a 4-5 DIRIS Digiware I-30 s flexibilními senzory pro měření zátěže.

V kombinaci se softwarovým řešením společnosti Socomec, WEBVIEW, mají správci budov možnost přístupu k datům shromážděným z měřičů prostřednictvím libovolného webového prohlížeče. WEBVIEW také umožňuje vlastníkům a správcům budov efektivněji řídit spotřebu energie a reagovat na měnící se požadavky na spotřebu energie.

DIRIS Digiware je plně otevřený systém, který byl současně hladce integrován se stávajícím systémem BMS (Building Management System).

Energetický management je nedílnou a významnou součástí údržby zařízení a průběžné kontroly nákladů. Jedním z největších problémů, pokud jde o snižování nákladů na energii, je přesně vědět, kde se energie spotřebovává, a proto se vyhnout plýtvání. Systém monitorování spotřeby jako systém DIRIS Digiware poskytuje společnosti W Foods Market nepostradatelný nástroj, jak skutečně poznat energetický profil podniku a efektivně řídit energetickou politiku. Tento systém poskytuje hloubkový obraz o spotřebě energie pro vytvoření strategie snižování energie informovanějším způsobem.

Prvním krokem pro W Foods Market bylo změřit spotřebu energie každého supermarketu s cílem vytvořit základní a srovnávací soubor dat. I když jsou rozdíly mezi jednotlivými supermarkety patrné, přesným měřením je možné určit energetické profily a rychle identifikovat supermarkety, které se vzdalují běžnějším profilům.

Nic

Výsledek

Údaje o spotřebě energie ve třech supermarketech ve stejné oblasti ukázaly zřetelný rozdíl v nákladech na energii na metr čtvereční u jejich chladičů HVAC. Každý supermarket měl dva chladiče ekvivalentní konstrukční specifikace a fungovaly při stejné okolní teplotě. Po analýze spotřeby energie na úrovni jednotlivých prodejen W Foods Market zjistil, že supermarkety používají různé provozní a řídicí strategie. Společnost identifikovala nejlepší strategii řízení chladicích jednotek porovnáním spotřeby energie napříč prodejnami a použila ji v supermarketu s nejvyšší spotřebou. Výsledkem bylo 20% snížení spotřeby tohoto zařízení a roční úsporou v řádu tisíců eur.

V rámci implementace opatření ke zlepšení energetické účinnosti je nyní W Foods Market schopen kontrolovat výsledky těchto opatření, včetně ROI. Pokud akce vygeneruje očekávané úspory, bude nasazena ve všech lokalitách. Tento přístup vedl k zavedení vysoce účinné osvětlovací instalace s úsporami ve spotřebě energie více než 15 %, což představuje roční úsporu také v řádu několika tisíc eur.

Systém DIRIS Digiware od společnosti Socomec pomáhá společnosti W Foods Market implementovat strategii neustálého zlepšování na základě jejích cílů a dostupných shromážděných údajů o spotřebě energie. Díky podrobným informacím shromážděným v reálném čase ze zařízení pro měření energie může W Foods Market konkrétněji zacílit strategii pro úspory energie budov a zařízení.

Systém DIRIS Digiware také umožnil společnosti W Foods Market získat energetickou certifikaci – ISO 50001 – která podporuje strukturovaný přístup ke zlepšování energie, ale také sděluje zaměstnancům a zákazníkům, že společnost je skutečně odhodlána snižovat spotřebu energie a svou uhlíkovou stopu.

*jména byla z důvodu zachování důvěrnosti změněna

Produktové video

video cannot show image

Produkty

DIRIS Digiware (Víceokruhové měření)

Systém DIRIS Digiware společnosti Socomec je kompletní řešení aktivní energie zahrnující komunikační rozhraní, displeje, proudové senzory a řadu monitorovacích modulů, které pokrývají všechny aplikace a řeší všechna omezení.

DIRIS (Jednookruhové měření)

Pokud jde o sledování spotřeby energie, měřiče spotřeby elektřiny a monitorovací zařízení vytvářejí datové protokoly, které poskytují veškeré informace potřebné k pochopení spotřeby energie a jejího využití. Nejnovější měřiče spotřeby elektrické energie a monitory elektrické energie shromažďují řadu údajů (proud, napětí, výkon), které slouží k měření, monitorování a analýze elektrické sítě.

Elektroměry Countis E

Chytré měřiče přesně měří spotřebu energie a pomáhají lépe porozumět jejímu využití. Monitorování vašeho elektrického zařízení pomocí monitoru spotřeby energie nebo měřicího zařízení vám pomůže řídit energii v reálném čase s cílem snížit náklady. Možnosti měření dostupné u nejnovějších měřicích zařízení a měřičů spotřeby zahrnují širokou škálu elektrických parametrů.

Síťový analyzátor DIRIS Q800

DIRIS Q800 je multifunkční síťový analyzátor pro všechny projekty energetické účinnosti. Pomáhá aktivně zajišťovat nepřetržitý a optimalizovaný provoz elektrické soustavy. Jako takový dokáže: - Zlepšit účinnost instalace. - Snížit výrobní ztráty. - Optimalizovat provozní náklady. - Snížit náklady na údržbu. K dosažení všech těchto cílů plní DIRIS Q800 následující funkce: - Měření elektrických veličin a stavů (pomocné kontakty). - Analýza kvality energie podle třídy A IEC 61000-4-30:2015 Ed.3. - Měření rozdílového proudu. - Synchronizace GPS. - Odeslání e-mailu v případě alarmu.
Kontakt
Miloš Kadlec

Aplication engineer - Panel

+420 736 167 384

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail