DIRIS DIGIWARE

ROZŠIŘUJE SVOJE MOŽNOSTI

Francouzská společnost Socomec je dlouholetý výrobce tradičních panelových multimetrů a analyzátorů sítí typu DIRIS. Svůj první DIRIS (typu Ap) vyrobila již v roce 2000. V červnu roku 2014 představila zcela nový patentovaný konstrukční koncept, kdy jsou fyzicky odděleny jednotlivé moduly pro měření napětí, moduly pro měření proudu a moduly komunikačních rozhraní, které data s naměřenými hodnotami poskytují dále na sběrnici.

Pro více měřených bodů je vhodným prostředkem modulární systém DIRIS Digiware. K tomuto systému je třeba přistupovat jako k jednomu analyzátoru, který je ovšem schopen monitorovat velké množství zátěží najednou, jak na AC tak i na DC větvi. Pomocí DIRIS Digiware nemusíte jen monitorovat elektrické sítě, ale díky IO modulům je možno do systému zahrnou i monitorování jiných veličin, jako je teplota, tlak, průtok atd.

Produktové zprávy

DIGIWARE RCM

Novinkou, která je součástí Digiware systému je monitoring reziduálních proudů pomocí RCM modulů. RCM moduly (Residual current monitoring) monitorují, jak reziduální, tak zátěžové proudy. Monitorují až 6 okruhů na jednom modulu (jednofázové a třífázové). Mají 6 LED na přední straně pro identifikaci, který obvod je ovlivněn. RCM jsou definovány ve standardu IEC 62020-1 „Monitory reziduálních proudů“

Pomocí tzv. Virtual Monitor technologie je možno nastavit:

  • Předalarmy před vypnutím proudového chrániče nebo v případě nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  • Ochranné alarmy při ručním otevření nebo vypnutí zařízení.
  • Analýza příčin, vysoký zbytkový proud, nadproud.
  • Vyhrazený alarm „Vadný RCD“, pokud IΔ > IΔn a proudový chránič nevypnul.

Nastavené procesy a alarmy je možné vizualizovat ve WEBVIEW nebo jiném nadřazeném systému.

Diris digiware
RCM A MONITOROVÁNÍ NAPÁJENÍ
           CHYTRÉ ALARMY
       VÍCEOKRUHOVÉ MĚŘENÍ
          VYSOKÁ CITLIVOST

VZDÁLENÁ LOKALIZACE VENTILU

Díky IO-Link komunikaci lze vzdáleně provádět preventivní údržbu, sledovat stav ventilů a označit ventily, které potřebují servisní zásah.

Produktové video

Produkty

Kontakt
Miloš Kadlec

Aplication engineer - Panel

+420 736 167 384

Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

+420 241 484 940

Poslat e-mail