DIRIS DIGIWARE

ROZŠIŘUJE SVOJE MOŽNOSTI

Francouzská společnost Socomec je dlouholetý výrobce tradičních panelových multimetrů a analyzátorů sítí typu DIRIS. Svůj první DIRIS (typu Ap) vyrobila již v roce 2000. V červnu roku 2014 představila zcela nový patentovaný konstrukční koncept, kdy jsou fyzicky odděleny jednotlivé moduly pro měření napětí, moduly pro měření proudu a moduly komunikačních rozhraní, které data s naměřenými hodnotami poskytují dále na sběrnici.

Pro více měřených bodů je vhodným prostředkem modulární systém DIRIS Digiware. K tomuto systému je třeba přistupovat jako k jednomu analyzátoru, který je ovšem schopen monitorovat velké množství zátěží najednou, jak na AC tak i na DC větvi. Pomocí DIRIS Digiware nemusíte jen monitorovat elektrické sítě, ale díky IO modulům je možno do systému zahrnou i monitorování jiných veličin, jako je teplota, tlak, průtok atd.

Produktové zprávyVýzva

Jako u většiny maloobchodních prodejen s potravinami je více než 80 % energie spotřebované energie rozděleno do tří klíčových skupin: chlazení, HVAC a osvětlení.

Navzdory měsíčnímu vyúčtování energií nebylo dříve ze strany prodejen možné tuto spotřebu rozdělit podle oblasti využití– což bránilo přijetí smysluplných opatření. Aby bylo možné prosazovat energeticky účinnější provoz, rozhodl se manažerský tým nainstalovat systém monitorování napájení v 530 prodejnách – více než polovině všech svých prodejen – za účelem přesnějšího měření spotřeby energie v každé z těchto tří klíčových oblastí.

Byla to významná výzva v mnoha ohledech. Zpočátku z hlediska minimalizace prostojů, protože řešení monitorování napájení bylo možné dodatečně vybavit pouze mezi půlnocí a 5:00. Bylo také důležité najít dostatečně flexibilní systém monitorování napájení, který by se mohl přizpůsobit různým technickým instalacím v každém obchodě.

Kromě toho zkušební základna obchodů zahrnuje stavby různého stáří s velmi různorodými elektroinstalacemi, v některých případech dosti složitými. A konečně, vzhledem k počtu míst a ekonomickým zájmům, bylo nutné najít vhodně kvalifikovaný tým, který by provedl nasazení tohoto rozsahu.

RCM A MONITOROVÁNÍ NAPÁJENÍ
           CHYTRÉ ALARMY
       VÍCEOKRUHOVÉ MĚŘENÍ
          VYSOKÁ CITLIVOST

Produktové video

video cannot show image

Produkty

DIRIS Digiware (Víceokruhové měření)

Systém DIRIS Digiware společnosti Socomec je kompletní řešení aktivní energie zahrnující komunikační rozhraní, displeje, proudové senzory a řadu monitorovacích modulů, které pokrývají všechny aplikace a řeší všechna omezení.

DIRIS (Jednookruhové měření)

Pokud jde o sledování spotřeby energie, měřiče spotřeby elektřiny a monitorovací zařízení vytvářejí datové protokoly, které poskytují veškeré informace potřebné k pochopení spotřeby energie a jejího využití. Nejnovější měřiče spotřeby elektrické energie a monitory elektrické energie shromažďují řadu údajů (proud, napětí, výkon), které slouží k měření, monitorování a analýze elektrické sítě.

Elektroměry Countis E

Chytré měřiče přesně měří spotřebu energie a pomáhají lépe porozumět jejímu využití. Monitorování vašeho elektrického zařízení pomocí monitoru spotřeby energie nebo měřicího zařízení vám pomůže řídit energii v reálném čase s cílem snížit náklady. Možnosti měření dostupné u nejnovějších měřicích zařízení a měřičů spotřeby zahrnují širokou škálu elektrických parametrů.

Síťový analyzátor DIRIS Q800

DIRIS Q800 je multifunkční síťový analyzátor pro všechny projekty energetické účinnosti. Pomáhá aktivně zajišťovat nepřetržitý a optimalizovaný provoz elektrické soustavy. Jako takový dokáže: - Zlepšit účinnost instalace. - Snížit výrobní ztráty. - Optimalizovat provozní náklady. - Snížit náklady na údržbu. K dosažení všech těchto cílů plní DIRIS Q800 následující funkce: - Měření elektrických veličin a stavů (pomocné kontakty). - Analýza kvality energie podle třídy A IEC 61000-4-30:2015 Ed.3. - Měření rozdílového proudu. - Synchronizace GPS. - Odeslání e-mailu v případě alarmu.
Kontakt
Miloš Kadlec

Aplication engineer - Panel

+420 736 167 384

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail