CROUZET

Crouzet Kontrolní relé C-Lynx

Příslušenství

Control relay

Kontrola třífázové sítě

Accessories to control relay

Kontrola kmitočtu

Accessories to control relay

Kontrola teploty
ve výtahových strojovnách
dle normy EN81

Accessories to control relay

Kontrola napětí

Accessories to control relay

Kontrola hladiny

Accessories to control relay

Kontrola čerpadel

Accessories to control relay

Kontrola proudu

Accessories to control relay

Kontrola otáček

Control relay

Kontrola fází
a teplotyTři dobré důvody pro instalaci kontrolního relé ve vaší aplikaci

1:Nepřetržité monitorování minimalizuje prostoje a odstávky a maximalizuje dobu provozu!

Použitím kontrolních relé získáte informace o nestandardních provozních podmínkách. Stroj je možné zastavit a chybu odstranit dříve, než dojde k havárii znamenající vysoké náklady. Relé řady C-Lynx mohou nepřetržitě, spolehlivě a přesně monitorovat zařízení. Vybavení kontrolními relé tak zvyšuje spolehlivost systému a vede ke zvýšení efektivity výroby.

2: Všechny nestandardní provozní podmínky jsou detekovány!

Kontrolní relé monitoruje a detekuje nestandardní provozní podmínky na základě elektrických nebo fyzikálních parametrů (napětí, proud, výpadek fáze, hladina) v různých zařízeních, a to i v zařízeních velmi specifických (výtahy, dopravníky atd.). Pokud je detekována určitá odchylka, kontrolní relé tuto skutečnost signalizuje vizuálně a způsobí přepnutí výstupního kontaktu.

3: Optimalizujte provozní dobu!

U všech zařízení v oblasti průmyslu i služeb je vhodné využívat kontrolní relé. Relé dovolují obsluze včas naplánovat servisní zásah či opravu, a vyhnout se nákladným odstávkám a přerušením provozu.

 

Threee good reasons


Výhody kontrolních relé řady C-Lynx

Sdružení několika funkcí do jednoho přístroje zjednodušuje kabeláž a usnadňuje zprovoznění stroje.

Standardní velikost 17,5 a 35 mm snižuje nároky na prostor.

Měření efektivní hodnoty proudu a napětí (TRMS) umožní spolehlivou funkci i v sítích, kde je sinusový průběh těchto veličin zdeformován.

Indikace funkce pomocí LED usnadní nastavení přístroje a detekci chyby v systému.

Univerzální napájecí napětí racionalizuje počet typů a snižuje nároky na sklad náhradních dílů.

U všech kontrolních relé je standardně použito galvanické oddělení mezi napájecími obvody a měřící částí.

Řada kontrolních relé C-Lynx byla vyvinuta v souladu s příslušnými předpisy pro ekologické konstrukce (volba materiálu, šetrný výrobní proces, spotřeba energie, recyklovatelnost). Možnost recyklace u těchto kontrolních relé přesahuje požadavky na stupeň recyklovatelnosti stanovený směrnicí EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Kontrolní relé C-Lynx splňují všechny příslušné normy ,vyžadované od této kategorie přístrojů, a mohou být přímo integrovány do vašich zařízení.

Lighter reading

Všechna nastavení se provádějí jednoduchým způsobem
na čelní straně relé.

Snazší odečítání

Simplificated connection

Zjednodušené připojení

 


Adaptabilita, velká přednost řady C-Lynx

Konstrukční oddělení firmy Crouzet dokáže navrhnout přístroje na míru a přizpůsobit je přesně, podle zvláštních požadavků zákazníka.

Crouzet nabízí tyto možnosti přizpůsobení:

Změna rozhodovací úrovně pro indikaci výpadku fáze.

Přístroje s nastavitelnými mezními hodnotami lze dodat v provedení s pevným nastavením mezí.

Úprava vstupních měřících rozsahů.

Úprava časových rozsahů, popř. jejich pevné nastavení.

Změna barevného provedení, popř. změna značení dle přání zákazníka.

Bližší informace k výše nabízeným úpravám na dotaz.

INSPO

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail