Měřící snímače

Proudové i napěťové měřící snímače od společnosti Petercem Sensors patřící do skupiny Mafelec.
Proudové měřicí snímače pro použití v kolejových vozidlech v rozsahu: 100 - 2 000A, pro použití v železniční infrastruktuře 4 000 - 40 000A a měřicí snímače napětí pro použití v železniční infrastruktuře v rozsahu: 50 - 4 200V.

Kontakt
David Sameš

Business area manager

+420 731 153 172

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail