SOCOMEC

DIRIS Digiware MID

Proudové moduly s MID certifikací

Proudové moduly DIRIS Digiware I-MID a S-MID splňují požadavky směrnice MID a zaručují přesné a spolehlivé měření. Certifikace "Modul B+D" znamená, že externí laboratoř certifikovala konstrukci elektroměru a jeho výrobní proces. Jsou také vybaveny inovativními funkcemi, které přesahují standardní nabídku na trhu:

 

 • Inovativní systémy odolnosti proti neoprávněné manipulaci: moduly MID jsou vybaveny inteligentním poplašným systémem, který je účinnější než standardní mechanické plomby nabízené měřiči MID.
 • Integrovaná technologie PreciSense: Moduly MID mají třídu přesnosti měření energie C, což je nejpřesnější třída podle směrnice MID. Navíc, stejně jako u každého systému DIRIS Digiware, nabízí technologie PreciSense nejlepší přesnost na trhu v celém měřicím řetězci.

 

 

Co je směrnice o měřicích přístrojích (MID)? Jak splnit požadavky pro MID? Jak posoudit shodu s předpisy s MID?

 

 • Směrnice MID (Measuring Instrument Directive) je směrnice Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 26. února 2014 (2014/32/EU).
 • Vztahuje se na měřidla, jako jsou měřidla vody, plynu, elektrické energie, tepelné energie, vážení nebo měření množství kapalin, která se používají v obchodním styku.
 • Jejím cílem je zajistit ochranu spotřebitele a spravedlivý obchod tím, že poskytuje vysokou úroveň metrologické bezpečnosti.
 • Hlavním cílem MID je zajistit, aby všechny zúčastněné strany měly důvěru ve výsledek měření.

 

Normy EN 50470-1 a EN50470-3 poskytují předpoklad shody s MID. Definují požadavky z hlediska mechaniky, elektromagnetické kompatibility a přesnosti. Výrobek navržený v souladu s těmito normami splňuje základní a specifické požadavky MID. Specializovaná laboratoř používá tyto normy a směrnice k ověření shody měřidel. Přesnost činné energie měřené měřidlem je definována jako třída A, B nebo C. Třída C je nejpřesnější a nejpoužívanější pro spravedlivý obchod. Posuzování shody měřidel provádí oznámený subjekt. U elektroměrů jsou možné různé postupy posuzování.

 

Většina výrobců volí postup B+D:

Modul B - posouzení návrhu výrobku

Modul D - zajištění kvality výroby

 • Třída C dle EN50470-1/-3
 • MID Certifikace - modul B+D
 • První modulární systémové MID měřiče na trhu
 • Zvýšená ochrana proti ext. zásahu
 • Kombinovatelné se zbytkem DIGIWARE sys.
Moduly SOCOMEC DIRIS Digiware s certifikací MID pro proudové měření

DIRIS Digiware S-130MID, I-35MID, I-60MID

Vybraná varianta

Varianty produkty

Vybraná varianta

Specifikace

Popis produktu

Proudové moduly DIRIS Digiware I-MID a S-MID splňují požadavky směrnice MID a zaručují přesné a spolehlivé měření. Certifikace "Modul B+D" znamená, že externí laboratoř certifikovala konstrukci elektroměru a jeho výrobní proces. Jsou také vybaveny inovativními funkcemi, které přesahují standardní nabídku na trhu:

 

 • Inovativní systémy odolnosti proti neoprávněné manipulaci: moduly MID jsou vybaveny inteligentním poplašným systémem, který je účinnější než standardní mechanické plomby nabízené měřiči MID.
 • Integrovaná technologie PreciSense: Moduly MID mají třídu přesnosti měření energie C, což je nejpřesnější třída podle směrnice MID. Navíc, stejně jako u každého systému DIRIS Digiware, nabízí technologie PreciSense nejlepší přesnost na trhu v celém měřicím řetězci.

 

 

Co je směrnice o měřicích přístrojích (MID)? Jak splnit požadavky pro MID? Jak posoudit shodu s předpisy s MID?

 

 • Směrnice MID (Measuring Instrument Directive) je směrnice Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 26. února 2014 (2014/32/EU).
 • Vztahuje se na měřidla, jako jsou měřidla vody, plynu, elektrické energie, tepelné energie, vážení nebo měření množství kapalin, která se používají v obchodním styku.
 • Jejím cílem je zajistit ochranu spotřebitele a spravedlivý obchod tím, že poskytuje vysokou úroveň metrologické bezpečnosti.
 • Hlavním cílem MID je zajistit, aby všechny zúčastněné strany měly důvěru ve výsledek měření.

 

Normy EN 50470-1 a EN50470-3 poskytují předpoklad shody s MID. Definují požadavky z hlediska mechaniky, elektromagnetické kompatibility a přesnosti. Výrobek navržený v souladu s těmito normami splňuje základní a specifické požadavky MID. Specializovaná laboratoř používá tyto normy a směrnice k ověření shody měřidel. Přesnost činné energie měřené měřidlem je definována jako třída A, B nebo C. Třída C je nejpřesnější a nejpoužívanější pro spravedlivý obchod. Posuzování shody měřidel provádí oznámený subjekt. U elektroměrů jsou možné různé postupy posuzování.

 

Většina výrobců volí postup B+D:

Modul B - posouzení návrhu výrobku

Modul D - zajištění kvality výroby

Příslušenství

Objednací číslo Šířka/počet modulů Jmenovitý proud Měřená síť Cena
3
63 A
3F

Vybraná varianta

Vyberte variantu ze seznamu

Kontakt
Miloš Kadlec

Aplication engineer - Panel

+420 736 167 384

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail