SOCOMEC

SOCOMEC

DIRIS A-40

Měření, monitorování a analýza kvality sítě

 • Měří hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů
 • Disponuje integrovanou komunikací (RS485, Ethernet, Profibus)
 • Měří a počítá hodnoty zdánlivého, činného a jalového výkonu a spotřeby
 • Sleduje kvalitativní parametry sítě (frekvenci, THD, harmonické proudu i napětí…)
 • Disponuje digitálními vstupy a výstupy a v kombinaci s proudovými senzory (Plug & Play) nabízí třídu přesnosti měření 0,5.

Popis produktu

DIRIS A-40 slouží jako komplexní měřící přístroj pro měření v sítích nn + vn. Sledované hodnoty mohou být přenášeny do nadřazeného systému (PC nebo PLC) pomocí sériové komunikační linky RS485 protokolem Modbus / Bacnet MST   nebo Profibus DPV1 popřípadě přes Ethernet (Modbus TCP / Bacnet IP).

 

V případě varianty přenosu dat přes Ethernet je v přístroji integrovaný i Webserver, který umožňuje snadné a rychlé zobrazení naměřených výsledků po zadaní IP adresy Webserveru do internetového prohlížeče. Přístroj je uzpůsoben pro snadnou montáž do dveří rozvaděče.

 

Přístroj měří v kombinaci s proudovými transformátory skutečné efektivní hodnoty veličin (TRMS):

 • Proudů I1, I2, I3, In, Isystem
 • Fázových napětí V1, V2, V3, Vsystem
 • Sdružených napětí U12, U23, U31, Usystem
 • Frekvence
 • Účiníku s indikací indukčního nebo kapacitního charakteru 3PF,  ΣPF
 • Činného a jalového výkonu 3P,  ΣP, 3Q, ΣQ, 3S, ΣS
 • Energie ± kWh, ± kvarh, ± kVAh

 

Dále nabízí:

 • Zjištění harmonického zkreslení1 THD I1, THD I2, THD I3, THD V1, THD V2, THD V3, THD U12, THD U23, THD U31
 • Analýzu jednotlivých harmonických1 I1, I2, I3, In, V1, V2, V3, U12, U23, U31
 • Možnost ukládání zátěžových křivek ΣP±, ΣQ±, V1, V2, V3, U12, U23, U3, f
 • Alarmy při překročení prahových hodnot

 

Pro měření jsou použity proudové senzory TE, TE a TF, shodné se senzory, které používá systém DIRIS Digiware. K měřícímu přístroji A-40 jsou připojeny kabelem s RJ12 konektory.

 

TE pevné proudové senzory

Vhodné pro nové instalace – Shoda s roztečemi u jistících prvků.

 
TR proudové senzory s rozebíratelným jádrem

Vhodné pro nové, ale hlavně již vybudované instalace

 

TF Pružné (Rogowského) proudové senzory

Vhodné pro stávající instalace s nedostatkem prostoru nebo vysoké proudové intenzity.

 

 

A-40_konektory

Varianty produktu

Objednací číslo Cena Komunikační protokol Rozhraní
Modbus RTU RS485
Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet, SNTP, SMTP, FTP Ethernet, RS485
Profibus DPV1 Profibus

Detail

48250500
Diris A-40 (RS485)

Specifikace

Frekvence 45...65 Hz
Hloubka 85 mm
Jmenovitý proud až 6000 A
Komunikační protokol Modbus RTU
Měřící transf. napětí až 400 kVAC (primár); 60, 100, 110, 173, 190 VAC (sekundár)
Napájecí napětí 110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
Počet proudových vstupů 3
Přesnost měření 0,2 % (proud. vstup); 0,2 % (napěť. vstup)
Rozhraní RS485
Šířka 96 mm
Skutečný rozsah měření 50...300 VAC (fáz.); 87...520 VAC (sdruž.)
Třída přesnosti 0,5
Vstupy 3 ks
Výška 96 mm
Výstupy 2 ks
Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

+420 241 484 940

Poslat e-mail