SOCOMEC

DIRIS A-40

Měření, monitorování a analýza kvality sítě

DIRIS A-40 je kompletní přístroj pro měření v sítích nn + vn. Měřené hodnoty lze přenést do nadřazeného systému pomocí různých komunikačních protokolů, včetně RS485, Modbus, Bacnet MST, Profibus DPV1, Ethernet, Modbus TCP a Bacnet IP. Přístroj obsahuje integrovaný webový server pro jednoduché zobrazování měřených výsledků v internetovém prohlížeči.
 • Měření F-F/F-N napětí, proudů
 • Komunikace RS485, Ethernet, Profibus
 • Měří a počítá P, Q, S atd.
 • Sleduje frekvenci, THD, atd.
 • Přesnost 0,5 a dig. vstupy/výstupy

48250501 - Diris A-40 (Ethernet + webserver)

A-40_konektory

Vybraná varianta

Varianty produkty

Vybraná varianta

Specifikace

Komunikační protokol Modbus RTU
Třída přesnosti 0,5
Přesnost měření 0,2 % (proud. vstup); 0,2 % (napěť. vstup)
Hloubka 85 mm
Skutečný rozsah měření 50...300 VAC (fáz.); 87...520 VAC (sdruž.)
Frekvence 45...65 Hz
Výstupy 2 ks
Vstupy 3 ks
Šířka 96 mm
Počet proudových vstupů 3
Měřící transf. napětí až 400 kVAC (primár); 60, 100, 110, 173, 190 VAC (sekundár)
Jmenovitý proud až 6000 A
Výška 96 mm
Napájecí napětí 110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
Rozhraní RS485

Popis produktu

DIRIS A-40 slouží jako komplexní měřící přístroj pro měření v sítích nn + vn. Sledované hodnoty mohou být přenášeny do nadřazeného systému (PC nebo PLC) pomocí sériové komunikační linky RS485 protokolem Modbus / Bacnet MST   nebo Profibus DPV1 popřípadě přes Ethernet (Modbus TCP / Bacnet IP).

 

V případě varianty přenosu dat přes Ethernet je v přístroji integrovaný i Webserver, který umožňuje snadné a rychlé zobrazení naměřených výsledků po zadaní IP adresy Webserveru do internetového prohlížeče. Přístroj je uzpůsoben pro snadnou montáž do dveří rozvaděče.

 

Přístroj měří v kombinaci s proudovými transformátory skutečné efektivní hodnoty veličin (TRMS):

 • Proudů I1, I2, I3, In, Isystem
 • Fázových napětí V1, V2, V3, Vsystem
 • Sdružených napětí U12, U23, U31, Usystem
 • Frekvence
 • Účiníku s indikací indukčního nebo kapacitního charakteru 3PF,  ΣPF
 • Činného a jalového výkonu 3P,  ΣP, 3Q, ΣQ, 3S, ΣS
 • Energie ± kWh, ± kvarh, ± kVAh

 

Dále nabízí:

 • Zjištění harmonického zkreslení1 THD I1, THD I2, THD I3, THD V1, THD V2, THD V3, THD U12, THD U23, THD U31
 • Analýzu jednotlivých harmonických1 I1, I2, I3, In, V1, V2, V3, U12, U23, U31
 • Možnost ukládání zátěžových křivek ΣP±, ΣQ±, V1, V2, V3, U12, U23, U3, f
 • Alarmy při překročení prahových hodnot

 

Pro měření jsou použity proudové senzory TE, TE a TF, shodné se senzory, které používá systém DIRIS Digiware. K měřícímu přístroji A-40 jsou připojeny kabelem s RJ12 konektory.

 

TE pevné proudové senzory

Vhodné pro nové instalace – Shoda s roztečemi u jistících prvků.

 
TR proudové senzory s rozebíratelným jádrem

Vhodné pro nové, ale hlavně již vybudované instalace

 

TF Pružné (Rogowského) proudové senzory

Vhodné pro stávající instalace s nedostatkem prostoru nebo vysoké proudové intenzity.

 

 

Příslušenství

INSPO

Objednací číslo Komunikační protokol Rozhraní Cena
Modbus RTU
RS485
Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet, SNTP, SMTP, FTP
Ethernet, RS485
Profibus DPV1
Profibus

Vybraná varianta

Vyberte variantu ze seznamu

Kontakt
Miloš Kadlec

Aplication engineer - Panel

+420 736 167 384

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail