SOCOMEC

DIRIS A-30, A-41

Měření, monitorování a analýza kvality sítě

DIRIS A-30 a A-41 jsou zařízení pro měření a monitorování výkonu, která vám poskytnou veškerá potřebná měření pro energeticky účinné projekty a monitorování distribuce. Nabízíme technickou podporu při výběru příslušenství podle vašich požadavků. Sledované hodnoty lze přenést do nadřazeného systému přes RS485, Ethernet nebo Profibus.
 • Hodnoty F-F/F-N napětí, proudů
 • Možnost modulů (I/O, komunikace, měření, paměť)
 • Měří a počítá P, Q, S atd.
 • Sleduje parametry sítě (frekvenci, THD,atd.)
 • Proudové transformátory
Diris_A30

48250404 - DIRIS A-41

Vybraná varianta

Varianty produkty

Vybraná varianta

Specifikace

Přesnost měření 0,2 % (proud. vstup); 0,2 % (napěť. vstup)
Hloubka 60 mm
Skutečný rozsah měření 28...404 VAC (fáz.); 50...700 VAC (sdruž.)
Frekvence 45...65 Hz
Šířka 96 mm
Počet proudových vstupů 3
Stálé přetížení 800 VAC; 6 A
Měřící transf. napětí až 500 kVAC (primár); 60, 100, 110, 173, 190 VAC (sekundár)
Jmenovitý proud až 10000 A (primár), 1 nebo 5 A (sekundár)
Výška 96 mm
Napájecí napětí 110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)

Popis produktu

DIRIS A-30 a A-41 jsou zařízení pro měření a monitorování výkonu, která uživateli poskytují všechna měření potřebná k úspěšné realizaci energeticky účinných projektů a zajišťují monitorování elektrické distribuce. Vzhledem k množství proudových transformátorů Vám naše technická podpora vyspecifikuje vhodné příslušenství přesně podle požadavků zákazníka. Neváhejte nás kontaktovat!

 

Sledované hodnoty mohou být přenášeny do nadřazeného systému (PC nebo PLC) pomocí RS485, Ethernetu nebo Profibus. Přístroj je uzpůsoben pro snadnou montáž do dveří rozvaděče. Funkčnost lze dále rozšířit pomocí doplňkových zásuvných modulů, umístěných na jeho zadním panelu.

 

DIRIS A-41 nabízí možnost měření proudu nulovým vodičem.

 

Přístroj měří v kombinaci s proudovými transformátory skutečné efektivní hodnoty veličin (TRMS):

 • Proudů I1, I2, I3, In, Isystem
 • Fázových napětí V1, V2, V3, Vsystem
 • Sdružených napětí U12, U23, U31, Usystem
 • Frekvence
 • Účiníku s indikací indukčního nebo kapacitního charakteru 3PF,  ΣPF
 • Činného a jalového výkonu 3P,  ΣP, 3Q, ΣQ, 3S, ΣS
 • Energie ± kWh, ± kvarh, ± kVAh

 

Dále nabízí:

 • Zjištění harmonického zkreslení1 THD I1, THD I2, THD I3, THD V1, THD V2, THD V3, THD U12, THD U23, THD U31
 • Analýzu jednotlivých harmonických1 I1, I2, I3, In, V1, V2, V3, U12, U23, U31
 • Možnost ukládání zátěžových křivek ΣP±, ΣQ±, V1, V2, V3, U12, U23, U3, f
 • Alarmy při překročení prahových hodnot

1Až do 63. harmonické

 

Příslušenství

INSPO

Objednací číslo Počet proudových vstupů Napájecí napětí Cena
3
110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
3
12...48 VDC
4
110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
4
12...48 VDC

Vybraná varianta

Vyberte variantu ze seznamu

Kontakt
Miloš Kadlec

Aplication engineer - Panel

+420 736 167 384

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail