SOCOMEC

SOCOMEC

DIRIS A-40

Měření, monitorování a analýza kvality sítě

 • Měří hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů
 • Disponuje integrovanou komunikací (RS485, Ethernet, Profibus)
 • Měří a počítá hodnoty zdánlivého, činného a jalového výkonu a spotřeby
 • Sleduje kvalitativní parametry sítě (frekvenci, THD, harmonické proudu i napětí…)
 • Disponuje digitálními vstupy a výstupy a v kombinaci s proudovými senzory (Plug & Play) nabízí třídu přesnosti měření 0,5.

Popis produktu

DIRIS A-40 slouží jako komplexní měřící přístroj pro měření v sítích nn + vn. Sledované hodnoty mohou být přenášeny do nadřazeného systému (PC nebo PLC) pomocí sériové komunikační linky RS485 protokolem Modbus / Bacnet MST   nebo Profibus DPV1 popřípadě přes Ethernet (Modbus TCP / Bacnet IP).

 

V případě varianty přenosu dat přes Ethernet je v přístroji integrovaný i Webserver, který umožňuje snadné a rychlé zobrazení naměřených výsledků po zadaní IP adresy Webserveru do internetového prohlížeče. Přístroj je uzpůsoben pro snadnou montáž do dveří rozvaděče.

 

Přístroj měří v kombinaci s proudovými transformátory skutečné efektivní hodnoty veličin (TRMS):

 • Proudů I1, I2, I3, In, Isystem
 • Fázových napětí V1, V2, V3, Vsystem
 • Sdružených napětí U12, U23, U31, Usystem
 • Frekvence
 • Účiníku s indikací indukčního nebo kapacitního charakteru 3PF,  ΣPF
 • Činného a jalového výkonu 3P,  ΣP, 3Q, ΣQ, 3S, ΣS
 • Energie ± kWh, ± kvarh, ± kVAh

 

Dále nabízí:

 • Zjištění harmonického zkreslení1 THD I1, THD I2, THD I3, THD V1, THD V2, THD V3, THD U12, THD U23, THD U31
 • Analýzu jednotlivých harmonických1 I1, I2, I3, In, V1, V2, V3, U12, U23, U31
 • Možnost ukládání zátěžových křivek ΣP±, ΣQ±, V1, V2, V3, U12, U23, U3, f
 • Alarmy při překročení prahových hodnot

 

Pro měření jsou použity proudové senzory TE, TE a TF, shodné se senzory, které používá systém DIRIS Digiware. K měřícímu přístroji A-40 jsou připojeny kabelem s RJ12 konektory.

 

TE pevné proudové senzory

Vhodné pro nové instalace – Shoda s roztečemi u jistících prvků.

 
TR proudové senzory s rozebíratelným jádrem

Vhodné pro nové, ale hlavně již vybudované instalace

 

TF Pružné (Rogowského) proudové senzory

Vhodné pro stávající instalace s nedostatkem prostoru nebo vysoké proudové intenzity.

 

 

Varianty produktu

Objednací číslo Cena Komunikační protokol Rozhraní
Modbus RTU RS485
Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet, SNTP, SMTP, FTP Ethernet, RS485
Profibus DPV1 Profibus

Detail

48250500
Diris A-40 (RS485)

Specifikace

Frekvence 45...65 Hz
Hloubka 85 mm
Jmenovitý proud až 6000 A
Komunikační protokol Modbus RTU
Měřící transf. napětí až 400 kVAC (primár); 60, 100, 110, 173, 190 VAC (sekundár)
Napájecí napětí 110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
Počet proudových vstupů 3
Přesnost měření 0,2 % (proud. vstup); 0,2 % (napěť. vstup)
Rozhraní RS485
Šířka 96 mm
Skutečný rozsah měření 50...300 VAC (fáz.); 87...520 VAC (sdruž.)
Třída přesnosti 0,5
Vstupy 3 ks
Výška 96 mm
Výstupy 2 ks

INSPO

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

+420 241 484 940

Poslat e-mail