CROUZET CONTROL

CROUZET CONTROL

Relé pro kontrolu fází a teploty vinutí u motorů

Série HWTM, HWTM2

  • Kontrola třífázové sítě: sled fází, výpadek fáze
  • Monitorování teploty motoru čidlem PTC
  • Multinapájení
  • Signalizace LED

Popis produktu

Relé HWTM a HWTM2 kontrolují poruchy a výpadky v třífázové síti a teplotu motorů integrovaným čidlem PTC. Funkce kontroly fáze a kontroly teploty jsou na sobě nezávislé.

Kontrola třífázové sítě (208-480 V) se týká sledu fází L1, L2, L3 a úplného výpadku fáze. Úplný výpadek fáze je detekován i při indukovaném napětí (indukované napětí U měřeno do <0,7 x Un).

Pro kontrolu teploty je možné použít až 6 čidel PTC (odpor s pozitivním teplotním koeficientem), která se připojují v sérii mezi T1 a T2.

Chyba je detekována v okamžiku, kdy odpor v obvodu teplotního čidla překročí hodnotu 3100 W. Relé se vrátí do normální polohy, jakmile je odpor menší než 1650 W. Výsledek kontroly je udáván polohou relé pro kontrolu teploty; při výskytu chyby odpadne kontakt NO 11-14. Přerušení obvodu teplotního čidla má stejný účinek jako detekce příliš vysoké teploty (odpor je vyšší než 3100 W), a je proto interpretováno jako chyba. Úplný zkrat v čidle /čidlech pro kontrolu teploty je detekován v okamžiku, kdy odpor má menší hodnotu než 15 W ± 5 %, což je považováno za chybu.

HWTM2 má otočný přepínač, který slouží pro nastavení funkční polohy pro monitorování teploty s pamětí, nebo bez paměti. V poloze „s pamětí“ se teplotní relé při detekci chyby zablokuje v otevřené poloze. Jakmile je teplota znovu správná, lze relé uvést do provozního stavu buď stisknutím tlačítka ”Test/Reset” na čelní straně (nejméně po dobu 50 ms), nebo sepnutím bezpotenciálového kontaktu mezi Y1 a T1 (bez paralelně připojené zátěže). Relé je také možné jednoduchým způsobem uvést do provozního stavu přerušením přívodu napájecího napětí.

Relé HWTM2 umožňuje testovat “přehřátí” stisknutím testovacího tlačítka označeného ”Test/Reset” umístěnéhona čelní straně. Žlutá světelná dioda zhasne a relé odpadne. Tento test se provádí, když je teplota normální. Zelená LED dioda (Un) signalizuje přítomnost napájecího napětí. Žlutá LED dioda (R) signalizuje, že reléový výstup je aktivní.


HWTM výpadek fáze a sled fází

HWTM kontrola teploty bez paměti

 

Control relay

Control relay

 

1: L1

1: Odpor mezi T1 a T2 (připojené čidlo)

 

2: L2

2: Relé R1

 

3: L3

 

 

4: Relé

 

 

5: 30 % Un

 

 

 

 

 

HWTM2 výpadek fáze a sled fází

HWTM2 kontrola teploty s pamětí

HWTM2 kontrola teploty bez paměti

Control relay

Control relay

Control relay

1: L1

1: Test/reset

1: Test/reset

2: L2

2: Odpor mezi T1 a T2 (připojené čidlo)
(připojené čidlo)

2: Odpor mezi T1 a T2
(připojené čidlo)

3: L3

3: Relé R1

3: Relé R1

4: Relé R2

 

 

5: 30 % Un

 

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí

24-240 V st/ss 50/60 Hz ±10 % (multinapětí)

Vlastní spotřeba

4 VA st/0,5 W při ss

Galvanické oddělení

Ne

Výstupní relé

5 A st/ss pro 250V st/ss
odporová zátěž

Rozsah měření:

 

HWTM

3x208 až 3x480 V st (třífázová síť)

HWTM2

3x208 až 3x480 V st (třífázová síť)

Max. odpor čidla při teplotě 20 °C

1500 Ω

Mezní hodnota pro odpad relé

3100 Ω ±10 %

Mezní hodnota pro sepnutí relé

1650 Ω ±10 %

Reset

10 s max.

Doba ustálení

500 ms

Provozní teplota

-20 °C to +50 °C

Hmotnost

107 g

Shoda s normami

Ce-marking, (LVD) 73/23/EEC-EMC 89/336/EEC, RoHs.WEEE

Montáž

Symetrická lišta DIN 35mm

 

Rozměry

Control relay

 

Připojení

HWTM

HWTM2

Control relay

Control relay

1: F1:Rychlá pojistka, jistič, nebo obvodový chránič 1 A (doporučeno)

1: F1: Rychlá pojistka, jistič, nebo obvodový chránič 1 A (doporučeno)

 

Objednací informace

Objednací číslo

Popis

Jmenovité napětí

E-číslo

84873027

HWTM Sled fází a výpadek fáze, teplota (2 kontakty NO)

24-240 V st/ss

E 38 621 69

84873028

HWTM2 Sled fází a výpadek fáze, teplota (2 kontakty NO)

24-240 V st/ss

E 38 621 70

 

Control relay
Control relay
Control relay

Varianty produktu

Objednací číslo Cena
spinner
spinner

Detail

search Control relay
Control relay

84873028
HWTM2 kontrolní relé

spinner

Specifikace

Časové zpoždění při překročení prahové hodnoty 0,3 s
Časové zpoždění startu 0,5 s
Hmotnost 107 g
Jmenovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Limit pro OFF 3 100 Ω ±10 %
Limit Reset 1 650 Ω ±10 %
Napájecí napětí 24-240V ac/dc
Odpor teplotního senzoru při 20 ° C max. 1500 Ω
Provozní teplota max. 50 °C
Provozní teplota min. -20 °C
Rozsah měření 3x208 - 3x480V AC
Shoda s normami CSA, GL, RoHS, UL
Teplota skladování do 70 °C
Teplota skladování od -40 °C
Třída krytí pouzdra IP30
Třída krytí připojení IP20
Výstup 2x Relé
Kontakt
David Kruliš

Inside sales and product support - Panel

+420 734 244 815

Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

+420 241 484 940

Poslat e-mail