OEM Automatic stego chytry senzor CSS 014

Chytrý senzor Stego CSS 014 pro elektronické měření teploty a vlhkosti

Jedná se o Chytrý senzor CSS 014, který měří okolní teplotu v rozsahu od -40 °C do +60 °C a zároveň dohlíží na relativní vlhkost v rozsahu 0 až 100% RH.

CSS 014 chytrý senzor vysílá data jako standardizovaný analogový signál 4-20 mA. Tento signál může uživatel dále zpracovat a převádět namě-řené hodnoty v rámci kontrolní nebo monitorovací jednotky, např. zobrazovače, PLC, teplotní regulátory. Díky vysoké měřící přesnosti a analogovému proudo-vému signálu může být použit až na vzdálenost 30 metrů.  To přispívá k možnostem širšího použití, nejen v klasickém rozvaděči s vyhodnocovacím zařízením na ovládacím panelu, ale i umístění čidla v těžko pří-stupných místech a vyvedení k zařízení na centrální ovládací pulty.

Senzor CSS 014 je zapouzdřený a tepelně odizolovaný po obvodu těsněním. Hlavními výhodami jsou zejména vysoká odolnost vůči vibracím a splnění stupně ochrany IP20. Ochranná lakovaná deska senzoru CSS 014 obsa-huje mikrokontroléry, ovladače rozhraní a ochranné jednotky EMC v tepelně optimalizovaném uspořádání
tak, aby byl vyloučen jakýkoliv vliv na naměřené hodnoty v důsledku odpadního tepla. Stíněná kulatá zástrčka M12 zajišťuje rychlé připojení a bezpečně převádí signály z obou měřících kanálů pro další zpracování. Provozní napětí je DC 24 V (DC 12 - 30 V) s maximální spotřebou 1,8 W (obvykle 0,4 W). Testovaná bezpečnost pro Chytrý senzor CSS 014 je certifikována na základě schválení s VDE a UL podle normy IEC 61010-1 / DIN EN 61010-1.

K těmto čidlům v naší nabídce naleznete:


Produktové zprávy
OEM Automatic stego chytry senzor CSS 014
Zobrazovače série MT4Y

od firmy Autonics, které zobrazují na 4-místném displeji hodnotu z proudové smyčky 4-20 mA převedenou na teplotu nebo vlhkost za pomoci násobícího koeficientu.

AUTONICS

OEM Automatic stego chytry senzor CSS 014
Teplotní regulátory

od firmy Ascon. Tyto teplotní regulátory mají vyhodnocení vstupu z proudové smyčky. Na displeji zobrazují aktuální a požadovanou hodnotu teploty zařízení, kterou jsou schopny pomocí svého výstupu regulovat.

OEM Automatic stego chytry senzor CSS 014
Automatizační moduly em4

od firmy Crouzet, které dokáží hodnoty zobrazit, vzdáleně monitorovat, zaznamenávat, následně zpracovat a pomocí výstupů ovládat další zařízení.


Firma Stego tak opět přidala do svého portfolia výrobek, jež přispívá k monitorování podmínek a je nezbytnou součástí prediktivní údržby. Toto platí nejen pro skříně a rozvaděče v průmyslových závodech, ale také pro spoustu dalších zařízení, ve kterých probíhají regulované procesy.

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail