INFO 12022

OEM INFO 1/2022

Vážení obchodní přátelé,

s potěšením Vám představuji nové vydání pravidelného informačního časopisu INFO společnosti OEM Automatic. V tomto novém vydání naleznete opět řadu novinek a zajímavých aplikací komponentů pro průmyslovou automatizaci. Po problémech s pandemií, které naštěstí pozvolně mizí, se bohužel eskalovaly další problémy z válečného konfliktu na Ukrajině. V dnešním globálním světě dokáže jakákoli nestabilita ovlivnit výrobu a ceny řady materiálů a komponent, včetně čipů. Náklady na výrobu čipů rostou a přidává se i horší dostupnost některých klíčových materiálů a výroba se zpomaluje.

Vzhledem k tomu, že poptávka po komponentách a elektronických zařízení je stále vysoká, znamená to další zvyšování koncových cen. Vše je umocněno nejistotou v oblasti energetiky a problémy v dopravě. Rok 2022 měl být ve znamení ústupu inflačních tlaků, děje se ale opak. Zveřejněná data ukazují, že pádivá, tedy dvouciferná inflace je realitou a hrozbou pro celou ekonomiku. Z těchto důvodů je naše společnost nucena flexibilně reagovat na nárůsty výrobních cen našich dodavatelů a toto cenové navýšení přenášet dál.

Rád bych zde zdůraznil vizi skupiny OEM Automatic, kdy chceme být jedním z top prestižních hráčů v oblasti distribuce komponentů průmyslové automatizace. Zároveň chceme být vnímáni jako spolehlivý a unikátní partner pro naše dodavatele a zákazníky. Touto vizí a obchodní myšlenkou je plně formována naše firemní kultura, na které neustále pracujeme a posouváme jí kupředu. Nejenom pro společnost, ale i pro celou naši ekonomiku platí velké a rychlé změny v oblasti průmyslu 4.0 a digitalizace, jakožto i rostoucí společenská odpovědnost a důraz na udržitelnost všech činností a procesů. Tím chci říct, že se všichni musíme i v tomto roce neustále vzdělávat a snažit se odborně i osobnostně posouvat kupředu a být otevřeni novým situacím a rychle se měnícím podmínkám, jak ekonomických, tak společenským a technologickým.

V minulém čísle jsem zmínil implementaci firemního akčního plánu pro čtyři vybrané cíle z Agendy 2030 vyhlášené OSN v rámci světového udržitelného rozvoje.
Zde jsme se zavázali rozpracovat činnosti, popsat konkrétní kroky a stanovit měřitelné cíle v oblastech:

• Důstojná práce a ekonomický růst
• Rovnost mužů a žen
• Klimatická opatření
• Průmysl, inovace a infrastruktura

Podrobnější informace přinese další podzimní vydání tohoto časopisu.

Rád bych Vás všechny pozval na Den automatizace OEM Automatic v našem sídle ve Zdibech, které organizujeme dne 30. 6. 2022 společně s firmou Emerson od 9:00 do 15:00.
K prohlídce zde bude přistaven Emerson truck společně s komponenty pro tlak, průtok a pneumatiku našich ostatních klíčových výrobců. Nebude chybět ani občerstvení. V případě zájmu obdržíte pozvánku od našich obchodních zástupců.

Přeji Vám klidné léto plné odpočinku během letních dovolených.

Těším se na další spolupráci.

S úctou

Ing. Jan Drlík
Ředitel OEM Automatic
Česká republika a Slovensko

Kompletní číslo zde:

OEM Info
Kontakt
Ilona Kulhánková

Zákaznická podpora

+420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail