ASCON

ASCON

Programovatelný regulátor teploty M5

48x48 mm

  • Dvoupolohová, třípolohová PID regulace
  • Beznárazové přepínání RUČ. - AUT.
  • Možnost volby zobrazení ve fyzik. jednotkách
  • Možnost sériové komunikace RS485
  • Mimo standardních vstupů i diferenční a na zakázku nelineární

Popis produktu

Zdroje

Provozní režimy

 

Vybrané vlast.

Ladění

Existují dvě metody:
-
Auto-ladění "skok. odezva"
-
Adaptační-ladění je průběžné a samoučící.
Metoda
auto-ladění je nejvíce účinná při postupných krocích při kterých
se získávají odpovědi soustavy. Jestliže v situaci, kdy je aktivní se objeví odchylka mezi
žádanou hodnotou a proměnou procesu větší než 5% rozsahu stupnice, regulátor změní
výstupní hodnotu. Krátce na to vypočítá parametry PID a nový algoritmus je okamžitě
zprovozněn. Hlavní výhodou je zde rychlost.

Samoučící metoda
adaptačního-ladění čeká na změny procesu k
přepočítání nových parametrů PID. Nový výpočet PID nemá vliv na regulační výstup
a tudíž odstraňuje rušení. Optimalizace PID je prováděna pouze když je to nezbytné
( např. při změně žádané hodnoty nebo změnách procesu jako jsou změny zatížení).
Uživatel nemusí zasahovat do nastavení. Tato metoda je bezpečná a snadná.
Spočívá v testování odpovědí procesu na variační jevy soustavy, zapamatování intenzity
a četnosti reakcí a ověření nových informací s vlastní statistickou databází.
Posléze je připraven správný algoritmus PID k zprovoznění. Toto ladění je ideální
u nelineárních soustav, kde je potřeba přizpůsobit parametry PID na měnící se podmínky.

Programátor žádané hodnoty

Jestliže se nepožaduje Adaptační ladění, lze regulátor vybavit časovým
programem žádané hodnoty.
Ten umožňuje programovat průběh až do 16 segmentů. Lze konfigurovat počet cyklů
jakož i max. povolenou odchylku.Časová základna je volitelná v sekundách, minutách
a hodinách.Fukce Start ( Run), Přidržení (Hold) a Stop lze provádět pomocí tlačítek čelní
klávesnice nebo externím ovládáním.

Kompletnost kopírování dat

Paměťový čip
Paměťový modul umožňuje rychlý a bezpečný přenos dat týkajících se
konfigurace a všech parametrů. Pomocí jednoduché operace lze kopírovat a uložit
informace do
paměťového modulu . Tuto funkci lze chránit heslem.

Konfigurační program
Existuje program pro usnadnění zpracování konfigurace a parametrizace. Všechny údaje
lze uložit do souboru. Je rovněž možné, provést přenos linearizace vstupu "custom"
použitím koeficientů polynomu.

Rychlý přehled - rychlý přístup k parametrům

Fast view je heslem chráněný přehled 10
nejpoužívanějších parametrů. Kombinace srozumitelného
displeje a ergonomické klávesnice na čelním panelu umožňuje
okamžitý přístup k Fast View .

 

Techn. parametry

Charakteristiky
při 25°C

Popis

Úplná nastavitelnost

Uživatel má volbu: typu vstupu, provozního režimu,
typu regulace, zajištění stavu výstupu a alarmů

Provozní režimy

1 smyčka s jednoduchým nebo dvojitým výstupem

1 smyčka jako předchozí a navíc programátor žádané hodnoty

Regulační režim

Algoritmus

PID s regulací
překročení nebo
ZAP/VYP

PID s algoritmem
pro regulaci
sevoventilů

Prop. pásmo (P)

0,1....999,9%

 

Integr. konst. (I)

1...9999 sec.

Uživateli
pov./zak.

Regulace PID

Deriv. konst. (D)

0,1....999,9 sec

Ruční nulování

0 .... 100% výst

Regulace P a PD

Čas cyklu

0,2....30,0 sec

Časově prop. regul.

Hystereze

0,1...5,0%

Regulace ZAP-VYP

Mrtvé pásmo

0,0...5,0%

Regulace
Topení - Chlazení

Chl. prop. pásmo

0,1....999,9%

Chl. integr. konst.

1....9999 sec.

Uživateli
pov./zak.

Chl. deriv. chlaz.

0,1....999,9 sec

Čas cyklu chlaz.

0,2...30,0 sec

Čas přeběhu ser.

15...600sec.

Servoventily

Min. krok serva

0,1...5,0%

Zpět. vazba pol.

100 Ω...10KΩ

Vstup PV
( pro rozsahy
nastavitelných
signálů viz tab. 1)

Společné
charakteristiky

Převodník A/D s rozlišením 160 000 bodů
Čas obnovení měření: 50ms
Čas vzorkování ( nastavení max. času obnovení výstupů 0,1...10,0 sec.)
Nastav. posunu vstupu :60...+60 digitů
Vstupní filtr s volbou funkční/nefunkční:0,1...999,9 sec.

Přesnost

0,25%±1 digit
pro teplotní čidlo
0,1% ±1 digit
( pro MA a MV)

Mezi 100...240 V~ je chyba minimální

Odporový teploměr
(pro ΔT:R1+R2
musí být <320Ω)

Pt100Ω při 0°C (IEC 751)
°C/°F volitelné

2- nebo 3- vodič
2 Pt100 pro ΔT32...1112

Max.opd.vod 20Ω
(3-vodič) 0,1°C/10°C
okol.tep.0,1°C/10Ω

Termočlánek

L,J,T,K,R,S (IEC 584)
°C/°F volitelné

Vnitřné kompenzace
studeného spoje

Max. odp. vodiče150Ω
Citlivost 2μV/°C
okol.tep 0,5μV/10Ω

Vstup ss (proud)

0/4...20mA
Rj=30Ω

Fyzikální jednotky
Nastavení des. čárky
s nebo bez
Poč. rozs.-999...9999
Plný rozs.-999...9999
(min rozs. 100 digitů)

Odchylka vstupu:
0,1%/20°C
okolní teploty

Vstup ss (napětí)

0...50mV
Rj=10MΩ

1-5/0-5/0-10V
Rj=10KΩ

Pomocné vstupy
( na žádost)

Žádaná hodnota
na dálku, neizol.
přesnost 0,1%

proud 0/4...20mA
Rj=30Ω

Posun mezi fyz. jedn. a ±rozsahem

Napětí
1-5/0-5/0-10V
Rj=300KΩ

Poměr od -9,99...+99,99

Žádaná hodnota Místní/Externí

Proudový
transformátor CT

max. rozsah
50 nebo 100 mA
volitelný hdw

Zobrazení od 10 do 200A
rozlišení 1A s mezním alarmem
( Alarm poruchy topení)

Potenciometr

100Ω...10KΩ
napáj. 300mV

Zpětné hlášení polohy serva

Digitální vstupy

2 logické

Sepnutí ext. kontaktu
způsobí jednu z následujících aktivací

Změnu režimu Auto/Man,
nastavení žádané hodnoty Místně/Externě,
aktivaci uložených žádaných hodnot,
přidržení měření a inhibici náběhových křivek.

Start, stop, přidržení programu
(Pouze jako programátor žádané hodnoty)

Regulační výstup
(analogový)

Jednoduchý nebo dvoukanálový, přímá nebo reverzní funkce

Limit minima

0...100,0% (OP1 topení)

 

 

Limit maxima

0...100,0% (OP1 topení)
-100,0...0% (OP2 topení)

 

 

 

Typ vstupu

Rozsah stupnice

RTD
Pt 100Ω při 0°C

-200...600°C
-328...1112°F

-99,9...300,0°C
-99,9...572,0°F

RTD
2x Pt 100Ω při 0°C CuΔT

-50,0...50,0°C
-58,0...122,0°F

T/C typ L
Fe-Const.

0...600°C

T/C typ J
Fe-Cu45%Ni

0...600°C
32...1112°F

T/C typ T
Cu-CuNi

-200...400°C
-328...752°F

T/C typ K
Cromel/Alumel

0...1200°C
32...2192°F

T/C typ R
Pt 13% Rh-Pt

0...1600°C
32...2912°F

T/C typ S
Pt 10% Rh-Pt

0...1600°C
32...2912°F

0/4...20mA, 0...50mV
0/1...5V, 0...10V

Nastavitelné fyzikální jednotky
mA, mV, V, bar, psí, Rh, ph

mV nelinear.

Na žádost

Tabulka 1 : vstup PV

 

Charakteristiky
při 25°C

Popis

Regulační výstup

Rychl. nárůsti

0,01...99,99 %/ sec. nahoru a dolu

Bezp. hodnota

-100...100%. Uživateli Povoleno/Nepovoleno

Časově
proporcionální

Relé

2-pólové, NO: 2A/250V ~ odporová zátěž

Triak

2-pólový, NO: 1A/250V ~ odporová zátěž

Statický pro SSR

0...22V-, max 20mA
(pro statická relé)

Galv. oddělení
500 V~ /1 min
12 bit (0,25%)
Přesnost 0,1%
Ochrana proti zkratu

Analogový
(na žádost)

Proud

0/4...20mA
max. 750 Ω/10V

Napětí

0...1/5/10V
max. 500Ω / 20mA

Servo - ventily ( 3 stavy)
Otvírá - Stop - Zavírá

3-polohová
2 póly NO, 2A/250V
~ odporová zátěž

Alarmy

2 póly NO, 2A/250V ~ odporová zátěž - hystereze 0,1...5,0% symetrická

Funkce

Aktivní horní

Typ funkce

Odchylkový

±rozsah

Aktivní horní

Pásmový

0... rozsah

Absolutní

Celý rozsah

Specielní funkce

Detekce poruchy topení

Alarm přerušení smyčky

Aktivování inhibice (blokování)

Potvrzení (uzamčení)

Vztahující se k programu ( na žádost) (OP3)

Analogový výstup OP4
( na žádost)

Galv. oddělení 500V~/1min.
Rozlišení: 12 bit (0,025%)
Přesnost: 0,1%
Ochrana proti zkratu

Proud max.
0/4...20mA 750Ω/10V

Přenos PV nebo SP

Napětí
1-5/0-50/-10V max 500Ω/20mA

 

Žádaná hodnota

Vzestupná a sestupná
rampa s náběhem
v dig./sec., dig/min., dig/h.,
v rozmezí 0,0...10,0% rozsahu.
Horní a Dolní mezní hodnoty

Místně plus 2 uložené žádané hodnoty

Pouze externě

Místně a externě

Místně se seřízením

Externě se seřízením

Časově programovatelná (na žádost) (OP3)

Programovatelná žádaná hodnota
(na žádost)

1 program, 16 segmentů (1 inicializační a 1 na koncový)
Od 1 do 9999 cyklů nebo trvalé cyklování (VYP)
Časové hodnoty v sekundách, minutách a hodinách
Start, stop, přidržení, atd. aktivovány z klávesnice, dig. vstupem a sér. kom.

Ladění

Metoda postupných kroků při výpočtu parametrů PID

Adaptační samoučící ladění, nerušivá analýza odpovědí procesu na výkyvy
a plynulý výpočet parametrů PID
( nemožné u verze Programátor žádané hodnoty)

Volba
Auto / Manual

Integrováno v přístroji, beznárazové přepnutí pomocí tlačítek klávesnice,
digitálními vstupy a sériovou komunikací

Sériová kom.
( na žádost)

RS 485 isolovaná, Modbus/Jbus
1200,2400,4800,9600,19200 bit/sec., 2 vodiče

Pom. napájení

18V-±20%, max. 30 mA pro převodníky (2,3,4 vodiče)

Regulační bezpečnost

Vstup měření

Detekce překročení rozsahu, zkratu nebo poruchy čidla,
s automatickou aktivací zajištěného stavu
a hlášení poruchy na displeji

Regulační výstup

Zajištěný stav:-100...+100%,
(povoleno/nepovoleno uživateli)

Parametry

Parametry a hodnoty konfigurace jsou uloženy v trvalé
paměti na neomezenou dobu. Jsou uspořádány ve funkčně
jednotných skupinách jako: znázornitelné a modifikované,
znázornitelné a nemodifikované, neznázornitelné.

Ochrana přístupu

Heslo pro přístup do konfigurace a k chráněným parametrům

Všeobecné
charakteristiky

Napájecí napětí

100-240V~(-15%+10%) 50/60Hz
nebo 24V~(-25%+12%), 50/60 Hz
a 24V-(-15%+25%).
Max příkon 3W

Bezpečnost

Soulad s EN61010-1(IEC1010-1), inst. třída 2 (2500V)

Elektromag.
kompatibilita

Vyhovuje normám CE
týkajících se průmyslových systémů a zařízení

Třída krytí EN60529
(IEC 529)

Čelní panel IP65

Rozměry

1/16 DIN - 48x48, hloubka: 150mm, hmotnost: 230 g

 

Připojení a rozměry

 

Varianty produktu

Objednací číslo Cena Komunikace Typ výstupů
Relé/Relé
Relé/Relé + Programátor žádané hodnoty
RS485 Relé/Relé + SSR výstup / analog výstup

Detail

M53100-0000
Regulátor teploty 240V 2xrelé

Specifikace

Čelní rozměr 48 x 48 mm
Certifikace CE. UL
Hmotnost 230 g
Max. provozní teplota 50 °C
Napájecí napětí AC max. 264 V AC
Napájecí napětí AC min. 85 V AC
Počet míst displeje 4
Spotřeba Max 3VA
Teplota skladování do 70 °C
Teplota skladování od -20 °C
Třída krytí IP65
Typ výstupů Relé/Relé
Velikost číslic 10 mm
Vlhkost max. 95 % Rh
Vstupní čidlo Pt100, L, J, T, K, S, R
Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

+420 241 484 940

Poslat e-mail