SOCOMEC

ATyS C

Záskokové automaty

ATyS C je řada kontrolérů s funkcí plnohodnotného automatického přepínání mezi sítí a generátorem. Tyto kontroléry umožňují přepínání ve spojení s dálkově ovládaným přepínačem, stykačem nebo jističem. Mají nastavitelné prahové hodnoty napětí a frekvence, hysterezi a kombinaci s dalšími parametry. Navíc měří parametry zátěže jako proud, výkon, spotřebovanou energii a harmonické zkreslení.
  • Řízení přepínačů, jističů nebo stykačů
  • Vytvoření plnohodnotného záskoku
  • SÍŤ - SÍŤ, SÍŤ - GENSET, GENSET - GENSET
  • Jednoduchá instalace, průvodce nastavením
  • Možnost alarmů s pamětí událostí
ATyS C65

1600065 - ATyS C65

1600025 - ATyS C25

ATyS C55

1600055 - ATyS C55

Vybraná varianta

Varianty produkty

Vybraná varianta

Specifikace

Napájecí napětí 184...300 VAC
Připojení Přepínač, stykač
Typ aplikace síť - síť, síť - generátor
Typy sítí 1f+N, 3f+N
Vstupy 5 ks
Výstupy 4 ks

Popis produktu

ATyS C je řada kontrolérů, které v kombinaci s dálkově ovládaným prvkem (přepínač, stykač, jistič) vytvoří plnohodnotný automatický záskok. Ten pak umožňuje přepínat síť - síť, síť - generátor i generátor - generátor.

 

Nabízí možnost nastavení prahových hodnot napětí a frekvence včetně hystereze. V kombinaci s kofigurací typu sítě, časovačů, priority a mnoha dalších parametrů tak vzniká řešení automatického záskoku na úrovni automatických přepínačů ATyS.

 

Kromě hlídání napětí a frekvence jednotlivých zdrojů, měří ATyS C65 i parametry zátěže, jako je proud, výkon, spotřebovaná energie, harmonické zkreslení a další. Data je možné sledovat na displeji, v registrech komunikace RS485 nebo ve vizualizačním systému DIRIS Digiware, který je s řadou ATyS C kompatibilní. Kombinací energetických bilancí a informací o záložní síti tak uživatel vytvoří ještě komplexnější dohledový systém.

Příslušenství

INSPO

Objednací číslo Funkce vstupu Komunikační protokol Napájecí napětí Počet proudových vstupů Připojení Rozhraní Typ aplikace Typy sítí Vstupy Výstupy Cena
184...300 VAC
Přepínač, stykač
síť - síť, síť - generátor
1f+N, 3f+N
5 ks
4 ks
Modbus RTU
80...576 VAC
Přepínač, stykač, jistič
RS485, USB, Digiware bus
síť - síť, síť - generátor , generátor - generátor
1f+N, 3f+N, 3f, 2f, kombinace 1f+N (zdroj 1) a 3f+N (zdroj 2)
6 ks
6 ks
měří U, f, PF, I, P, Q, S, E
Modbus RTU
80...576 VAC
3
Přepínač, stykač, jistič
RS485, USB, Digiware bus
síť - síť, síť - generátor , generátor - generátor
1f+N, 3f+N, 3f, 2f, kombinace 1f+N (zdroj 1) a 3f+N (zdroj 2)
6 ks
6 ks

Vybraná varianta

Vyberte variantu ze seznamu

Kontakt
Miloš Kadlec

Aplication engineer - Panel

+420 736 167 384

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail