Teplotní modul DIRIS A-30

48250206 - Teplotni modul (DIRIS A)

SOCOMEC

DIRIS A-60

Multifunkční panelový měřič DIRIS A60

Diris A40 (A41) je kompletním řešením pro měření elektrických veličin v sítích nn + vn. Tento přístroj nahrazuje jednoúčelové analogové nebo digitální přístroje, jako jsou ampérmetry, voltmetry nebo wattmetry. S jeho pomocí můžete sledovat a přenášet hodnoty do nadřazeného systému (PC nebo PLC) pomocí sériové komunikační linky RS485. Ušetřete místo a zjednodušte své měření s Diris A40 (A41).
 • Rozšířené funkce záznamu dat
 • Univerzální napájecí napětí AC/DC
 • Měří a počítá P,Q, S etc.
 • Hodnoty F-F/F-N napětí, proudů
 • THD, Frekvence

Vybraná varianta

Varianty produkty

Vybraná varianta

Specifikace

Popis produktu

Pro měření elektrických veličin potřebujeme řadu jednoúčelových analogových nebo digitálních přístrojů jako např. ampérmetrů, voltmetrů, wattmetrů atp.. Diris A40 (A41) slouží jako komplexní náhrada výše uvedených přístrojů při měření v sítích nn + vn. Sledované hodnoty mohou být přenášeny do nadřazeného systému (PC nebo PLC) pomocí sériové komunikační linky RS485 protokolem JBUS / MODBUS. Přístroj je uzpůsoben pro snadnou montáž do dveří rozvaděče. Pro ulehčení obsluhy je použit osvědčený design, typický pro podobné měřící přístroje. Funkčnost lze dále rozšířit pomocí doplňkových zásuvných modulů, umístěných na jeho zadním panelu.

Přístroj měří skutečné efektivní hodnoty veličin (TRMS) a to: • Hodnoty proudů okamžité, průměrné a maximální (během nastavené časové periody) • Hodnoty fázových a sdružených napětí okamžitých, průměrných a maximálních (během nastavené časové periody) • Frekvenci okamžitou, průměrnou a maximální (během nastavené časové periody) • Činný výkon ve čtyřech kvadrantech (+/-), dílčí i celkový, a to okamžitý, průměrný a maximální (během nastavené časové periody) • Jalový výkon ve čtyřech kvadrantech (+/-), dílčí i celkový, a to okamžitý, průměrný a maximální (během nastavené časové periody) • Zdánlivý výkon, dílčí i celkový, a to okamžitý, průměrný a maximální (během nastavené časové periody) • Dílčí a celkový účiník s indikací indukčního nebo kapacitního charakteru • Hodnotu harmonického zkreslení proudů a napětí (thd 3U, thd 3V, thd 3I, thd In; výpočet proveden až do hodnoty 51. harmonické složky) • Činnou spotřebu ve 4 kvadrantech • Jalovou spotřebu ve 4 kvadrantech • Zdánlivou spotřebu • Provozní hodiny

 

Technické parametry

Proudové vstupy (TRMS)

Přesnost měření spotřeby

Primární proud měřicího transformátoru

10 000 A

Činné (dle IEC 62053-22)

třída 0,5 S

Sekundární proud měřicího transformátoru

1 a 5 A

Jalové (dle IEC 62053-23)

třída 2

Rozsah měření

0 … 11 kA

Pomocné napájecí napětí

Vlastní spotřeba

≤ 0,1 VA

Střídavé napájecí napětí

110 … 400 VAC

Cyklus měření (updating period)

1 s

Tolerance střídavého napájecího napětí

± 10 %

Přesnost měření

0,2 %

Stejnosměrné napájecí napětí

120 … 350 VDC / 12 ... 48 VDC

Trvalé přetížení

6 A

Tolerance stejnosměrného napájecího napětí

+20 % / - 6 … +20 %

Krátkodobé přetížení

10 Inpo dobu 1 s

Frekvence

50 / 60 Hz

Napěťové vstupy (TRMS)

Spotřeba

≤ 10 VA

Sdružené napětí

18 … 700 VAC

Vstupy

Fázové napětí

11 … 404 VAC

Počet

2 … 6

Primární napětí napěťového
měřicího transformátoru

500 000 VAC

Napájecí napětí

10 … 30 VDC

Sekundární napětí napěťového měřicího transformátoru

60, 100, 110, 173, 190 VAC

Minimální šířka pulzu

10 ms

Frekvence

50 / 60 Hz

Minimální prodleva mezi dvěma pulzy

18 ms

Vlastní spotřeba

≤ 0,1 VA

Typ

optočleny

Cyklus měření (updating period)

1 s

Výstupy (alarmy nebo ovládání)

Přesnost měření

0,2 %

Počet výstupů

2 … 6

Trvalé přepětí

760 VAC

Typ

230 VAC - 5 A - 1150 VA

Součin proudu a napětí

Výstupy (impulzní)

Omezení pro proudový transformátor s převodem na 1 A

10 000 000

Počet výstupů

2

Omezení pro proudový transformátor s převodem na 5 A

10 000 000

Typ

100 VDC - 0,5 A - 10 VA

Měření výkonu

Maximální počet sepnutí

≤ 108

Cyklus měření (updating period)

1 s

Výstupy (analogové)

Přesnost měření

0,5 %

Počet výstupů

2 … 4

Měření účiníku

 

Typ výstupu

galvanicky oddělený

Cyklus měření (updating period)

1 s

Výstupní rozsah

0 / 4 … 20 mA

Přesnost měření

0,5 %

Maximální odpor zátěže

600 Ω

Měření frekvence

Maximální proud

30 mA

Rozsah měření

45 … 65 Hz

Komunikace

 

Cyklus měření (updating period)

1 s

Rozhraní

RS485

Přesnost měření

0,1%

Typ

2 … 3 vodiče poloduplex

Provozní podmínky

Protokol

JBUS/MODBUS®mód RTU

Provozní teplota

–10 … +55 °C

Přenosová rychlost JBUS/MODBUS®

1400 … 38400 bauds

Skladovací teplota

–20 … +85 °C

Protokol

PROFIBUS®DP

Relativní vlhkost

95 %

Přenosová rychlost PROFIBUS®DP

9,8 kbauds … 1,5 Mbauds

 

Rozměry

DIRIS rozměry

Typ

panelový přístroj

Rozměry

96 x 96 x 60 mm

Stupeň krytí pouzdra

IP 30

Stupeň krytí čelního panelu

IP 52

Displej

LCD

Typ svorkovnic

pevné a s konektorem

Maximální průřez vodičů napěťových a signálních svorek

0,2 … 2,5 mm2

Maximální průřez vodičů proudových svorek

0,5 … 6 mm2

Hmotnost

400 g

 

Připojení

Doporučení:

• Před odpojením Dirisu musí být zkratovány sekundární vinutí proudových transformátorů. To může být provedeno automaticky pomocí doplňku PTI (na dotaz).

Vyvážená síť nízkého napětí

• 3 nebo 4 vodičové připojení s jedním
proudovým transformátorem

• Jednofázové připojení


Použití 1 proudových transformátorů snižuje o 0.5 %
přesnost měření ve fázi, jejíž proud je získán
vektorovým počtem.

 

• Dvoufázové připojení

 Nevyvážená síť nízkého napětí DIRIS A40

• 3 nebo 4 vodičové připojení se třemi
proudovými transformátory

• 3 vodičové připojení se dvěma
proudovými transformátory


Použití 2 proudových transformátorů snižuje o
0.5 % přesnost měření ve fázi, jejíž proud je
získán vektorovým počtem.

 

• 3 vodičové připojení se dvěma proudovými
transformátory

 


Použití 2 proudových transformátorů snižuje o
0.5 % přesnost měření ve fázi, jejíž proud je
získán vektorovým počtem.Nevyvážená síť nízkého napětí DIRIS A41

• 4 vodičové připojení se čtyřmi
proudovými transformátory


Zapojení svorek

 • Diris A40

 

V1 – V2 – V3 – VN: napěťové vstupy.
AUX: pomocné napájecí napětí.
S1 – S2: proudové vstupy.

 • Diris A41

 

V1 – V2 – V3 – VN: napěťové vstupy.
AUX: pomocné napájecí napětí.
S1 – S2: proudové vstupy.

• Komunikační modul

• Modul pro měření spotřeby


Připojení RS485. R=120 ohmů: interní
zakončovací odpor linky.


18 – 19: impulzní výstup.

• Modul analogových výstupů

• Modul 2 vstupy / 2 výstupy


5 - 6: analogový výstup č. 1
7 - 8: analogový výstup č. 2


9 - 10: výstup relé č. 1
11 - 12: výstup relé č. 2
13 - 14: vstup opto č. 1
15 - 16: vstup opto č. 2

• Paměťový modul


17 - 18: synchronizační vstup

 

Zásuvné moduly a příslušenství

Modul pro měření spotřeby
2 konfigurovatelné impulzní výstupy +/- kWh, +/- kvarh nebo kVAh (typ, sazba, šířka pulzu).

Modul pro měření spotřeby a obsahu harmonických složek
2 konfigurovatelné impulzní výstupy +/- kWh, +/- kvarh nebo kVAh (typ, sazba, šířka pulzu).
Spektrální analýza harmonických složek pro 3I, In, 3V a 3U až do 25. harmonické.

Komunikační modul JBUS/MODBUS
Připojení RS485 protokolem JBUS/MODBUS (rychlost až 38400 baud).

Komunikační modul PROFIBUS DP
Připojení RS485 protokolem PROFIBUS (rychlost až 1,5 Mbaud).

Modul analogových výstupů
2 konfigurovatelné výstupy pro 3I, In, 3V, 3U, F, ±ΣP, ±ΣQ, ΣS, ΣPFL/C.
Použít je možné maximálně 2 moduly, tedy 4 analogové výstupy.

Modul 2 vstupy / 2 výstupy

 • 2 výstupy lze přiřadit hodnotám 3I, In, 3V, 3U, F, ±ΣP, ±ΣQ, ΣS, ΣPFL/C,
  THD 3I, THD In, THD 3V, THD 3U.
 • Výstup lze též spojit s hodnotou počítadla provozních hodin (uložení posledních 3
  alarmů do paměti) nebo použít k dálkovému řízení externích přístrojů.
 • 2 vstupy lze využít pro počítání impulzů.
 • Použít lze maximálně 3 moduly, tedy 6 vstupů/výstupů.

Paměťový modul
• Ukládání P +, P-, Q+ a Q- s vnitřní nebo vnější synchronizací (5, 8, 10, 15, 20, 30
a 60 min.) po dobu max 62 dnů.
• Ukládání posledních 10 alarmů včetně data a času.
• Ukládání posledních minimálních a maximálních hodnot pro 3U, 3V, 3I, In, F, ΣP±,
ΣQ±, ΣS, THD 3U, THD 3V, THD 3I, THD, In.

Ukládání posledních 10 údajů (včetně data a času) o:
– podpětí (voltage dip)
– přepětí (overvoltage)
– výpadku napětí (voltage cut off). Odpovídá EN 50160 a IEC 61000-4-30.
• Ukládání průměrných hodnot 3U, 3V a F v závislosti na synchronizaci(maximálně 60 dnů).

Rámeček pro montáž do otvoru 144 x 96 mm.

Ochrana IP65.

 

Objednací informace

Samostatný přístroj

DIRIS A40

DIRIS A41
měření proudu nulovým vodičem

Pomocné napájecí napětí Us

Kód

Kód

110 … 400 VAC / 120 … 350 VDC

4825 0201

4825 0202

12 … 48 VDC

4825 1201

4825 1202

Rozšiřující moduly

 

 

Zásuvné moduly

 

 

Modul pro měření spotřeby (impulzní výstup)

4825 0090

4825 0090

Modul pro měření spotřeby a obsahu harmonických složek

4825 0091

4825 0091

Komunikační modul RS485 JBUS/MODBUS®

4825 0092

4825 0092

Modul analogových výstupů

4825 0093

4825 0093

Modul 2 vstupy / 2 výstupy

4825 0094

4825 0094

Komunikační modul RS485 PROFIBUS® DP

4825 0205

4825 0096

Komunikační modul Ethernet

4825 0203

4825 0203

Komunikační modul Ethernet + gateway RS485 JBUS/MODBUS®

4825 0204

4825 0204

Paměťový modul

4825 0097

4825 0097

Příslušenství

 

 

Ochrana IP65

4825 0089

4825 0089

Rámeček pro montáž do otvoru 144 x 96 mm

4825 0088

4825 0088

Jednoduchá montáž volitelných rozšiřujících modulů na zadní panel přístroje (maximálně 4 pro Diris A40 a 3 pro Diris A41).

Příslušenství

INSPO

Produktové zprávy

Chyťte slunce do své sítě

U fotovoltaických aplikací je důležité mít spolehlivé a účinné elektrické komponenty, které odolávají náročným podmínkám prostředí a poskytují optimální výkon. Tři přední společnosti, Mersen, TE Connectivity a SOCOMEC, nabízejí řadu produktů určených speciálně pro fotovoltaické aplikace.

Produktové zprávy

DIRIS DIGIWARE

Modulární systém DIRIS Digiware byl vybrán jako řešení pro nalezení možností úspor. Výsledkem bylo 20% snížení spotřeby tohoto zařízení a roční úsporou v řádu tisíců eur.

Produktové zprávy

DIRIS DIGIWARE

Pro více měřených bodů je vhodným prostředkem modulární systém DIRIS Digiware. K tomuto systému je třeba přistupovat jako k jednomu analyzátoru, který je ovšem schopen monitorovat velké množství zátěží najednou, jak na AC tak i na DC větvi. Pomocí DIRIS Digiware nemusíte jen monitorovat elektrické sítě, ale díky IO modulům je možno do systému zahrnou i monitorování jiných veličin, jako je teplota, tlak, průtok atd.

Produktové zprávy

Seifert klimatizace a chlazení

V našem průvodci se dozvíte, jak je důležitá správná teplota ve skříni vašeho spotřebiče. Prozkoumáme nejběžnější způsoby chlazení a podíváme se blíže na jeden z nich. Nejenže pochopíte, jak fungují chladicí systémy, ale také získáte konkrétní tipy, jak udržet stabilní teplotu.

Lutze Airstream
Produktové zprávy

AIRSTREAM

Společnost LÜTZE představuje unikátní systém chlazení pro rozvaděče, který setří místo v rozvaděči, snižuje teplotu komponentů čím prodlužuje jejich životnost.

Události

Den otevřených dveří v OEM Automatic

Podívejte se, jak to vypadalo na Dni otevřených dveří ve společnosti OEM Automatic.

Objednací číslo Cena

Vybraná varianta

Vyberte variantu ze seznamu

Kontakt
Miloš Kadlec

Aplication engineer - Panel

+420 736 167 384

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail