SOCOMEC
SOCOMEC

DIRIS A-30, A-41

Měření, monitorování a analýza kvality sítě

 • Měří hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů
 • Dispnuje možností připojení modulů (I/O, komunikace, měření, paměť)
 • Měří a počítá hodnoty zdánlivého, činného a jalového výkonu a spotřeby
 • Sleduje kvalitativní parametry sítě (frekvenci, THD, harmonické proudu i napětí…)
 • Měří v kombinaci s proudovými transformátory

Popis produktu

DIRIS A-30 a A-41 jsou zařízení pro měření a monitorování výkonu, která uživateli poskytují všechna měření potřebná k úspěšné realizaci energeticky účinných projektů a zajišťují monitorování elektrické distribuce. Vzhledem k množství proudových transformátorů Vám naše technická podpora vyspecifikuje vhodné příslušenství přesně podle požadavků zákazníka. Neváhejte nás kontaktovat!

 

Sledované hodnoty mohou být přenášeny do nadřazeného systému (PC nebo PLC) pomocí RS485, Ethernetu nebo Profibus. Přístroj je uzpůsoben pro snadnou montáž do dveří rozvaděče. Funkčnost lze dále rozšířit pomocí doplňkových zásuvných modulů, umístěných na jeho zadním panelu.

 

DIRIS A-41 nabízí možnost měření proudu nulovým vodičem.

 

Přístroj měří v kombinaci s proudovými transformátory skutečné efektivní hodnoty veličin (TRMS):

 • Proudů I1, I2, I3, In, Isystem
 • Fázových napětí V1, V2, V3, Vsystem
 • Sdružených napětí U12, U23, U31, Usystem
 • Frekvence
 • Účiníku s indikací indukčního nebo kapacitního charakteru 3PF,  ΣPF
 • Činného a jalového výkonu 3P,  ΣP, 3Q, ΣQ, 3S, ΣS
 • Energie ± kWh, ± kvarh, ± kVAh

 

Dále nabízí:

 • Zjištění harmonického zkreslení1 THD I1, THD I2, THD I3, THD V1, THD V2, THD V3, THD U12, THD U23, THD U31
 • Analýzu jednotlivých harmonických1 I1, I2, I3, In, V1, V2, V3, U12, U23, U31
 • Možnost ukládání zátěžových křivek ΣP±, ΣQ±, V1, V2, V3, U12, U23, U3, f
 • Alarmy při překročení prahových hodnot

1Až do 63. harmonické

 

Varianty produktu

Objednací číslo Cena Napájecí napětí Počet proudových vstupů
110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %) 3
12...48 VDC 3
110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %) 4
12...48 VDC 4

Detail

Diris_A30

48250403
DIRIS A-30

Specifikace

Frekvence 45...65 Hz
Hloubka 60 mm
Jmenovitý proud až 10000 A (primár), 1 nebo 5 A (sekundár)
Měřící transf. napětí až 500 kVAC (primár); 60, 100, 110, 173, 190 VAC (sekundár)
Napájecí napětí 110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
Počet proudových vstupů 3
Přesnost měření 0,2 % (proud. vstup); 0,2 % (napěť. vstup)
Šířka 96 mm
Skutečný rozsah měření 28...404 VAC (fáz.); 50...700 VAC (sdruž.)
Stálé přetížení 800 VAC; 6 A
Výška 96 mm
 • DIRIS rozměry

  DIRIS rozměry

Kontakt
Pavel Durst

Aplikační inženýr

+420 736 167 384

Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

+420 241 484 940

Poslat e-mail