CROUZET CONTROL

CROUZET CONTROL

Relé pro kontrolu napětí, sledu, výpadku a asymetrie v třífázové síti

Série HWUA

  • Při nesprávném sledu fází, výpadku fáze, asymetrii, přepětí a podpětí indikuje chybu
  • Možnost volby napětí sítě
  • Zvýšená odolnost proti ind. napětí až do úrovně 70 % Un
  • Šířka 35 mm

Popis produktu

Relé pro kontrolu asymetrie, podpětí, přepětí, sledu a výpadku fází v třífázové síti, se zvýšenou odolností proti indukovanému napětí.
Na čelní straně je přepínač pro nastavení požadované hodnoty Un. Poloha přepínače je načtena v okamžiku připojení napájecího napětí. Pokud dojde k přepnutí tohoto přepínače za provozu, začnou blikat všechny indikátory LED a relé i nadále pracuje s původně načtenou hodnotou (nová hodnota platí až po odpojení a následném připojení Un).
Hodnota asymetrie se nastavuje na čelní straně v rozsahu 5 až 15 % Un. Přepětí a podpětí je nastavitelné samostatně v rozsahu 2 až 20 % a –2 až –20 % Un. V případě indikace chyby je možné zpozdit reakci výstupního relé, nastavením trimru Tt.
Je-li přístroj připojen do sítě s výskytem chyby zůstává relé v rozepnutém stavu. Zelená LED signalizuje přítomnost napájecího napětí (Un). Žlutá LED signalizuje sepnutý releový výstup (R). V případě výskytu chyby relé odpadne a žlutá LED zhasne. Přístroj je vybaven LED s označením Def . Tato LED signalizuje stálým svitem chybu asymetrie a přerušovaným svitem chybu přepětí nebo podpětí.


Výpadek fáze, sled fází a asymetrie

Přepětí/podpětí

Control relay

Control relay

1: L1

1: Mezní hodnota přepětí

2: L2

2: Hystereze

3: L3

3: Mezní hodnota podpětí

4: Mezní hodnota asymetrie

4: L1, L2, L3

5: Hystereze

5: Relé

6: Relé

6: Zpoždění při překročení mezní hodnoty Tt

7: Zpoždění při překročení mezní hodnoty Tt

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí

3x220-480 V st 50/60 Hz +10%/-12%

Vlastní spotřeba

2.9 VA

Volba jmenovitého napětí

220, 380, 400, 415, 440, 480 V

Časové zpoždění při překročení mezní hodnoty Tt

0,1-10 sekund

Časové zpoždění detekce chyby

<200 ms

Doba ustálení

500 ms

Hystereze

2 % pevné hodnoty Un

Výstupní relé

5 A st/ss pro 250V st/ss
odporová zátěž

Provozní teplota

-20 °C až +50 °C

Hmotnost

130 g

Shoda s normami

Ce-marking, (LVD) 73/23/EEC-EMC 89/336/EEC
RoHs.WEEE

Montáž

Symetrická lišta DIN 35mm

 

Rozměry

Control relay

 

Připojení

Control relay

F1: Rychlá pojistka, jistič nebo obvodový chránič 100 mA (doporučeno)

 

Objednací informace

Objednací číslo

Popis

Jmenovité napětí

E-číslo

84873026

HWUA kontrola sledu a výpadku fází, přepětí, podpětí a asymetrie

3x220-480 V AC

E3862146

 

search or play icon Control relay

Detail

search Control relay
Control relay

84873026
HWUA kontrolní relé

spinner symbol

Specifikace

Časové zpoždění alarmu 0,2 s
Časové zpoždění při překročení prahové hodnoty 0,1-10s
Časové zpoždění startu 0,5 s
Hmotnost 130 g
Jmenovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájecí napětí 3 x 220-480V AC
Provozní teplota max. 50 °C
Provozní teplota min. -20 °C
Shoda s normami CSA, GL, RoHS, UL
Teplota skladování do 70 °C
Teplota skladování od -40 °C
Třída krytí pouzdra IP30
Třída krytí připojení IP20
Výběr jmenovitého napětí 220, 380, 400, 415, 440, 480 V
Výstup Relé

Rozměry a připojení

Ke stažení

Kontakt
David Kruliš

Inside sales and product support - Panel

+420 734 244 815

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail