CROUZET CONTROL

CROUZET CONTROL

Relé pro kontrolu rychlosti nebo otáček

Série HSV

  • Monitoruje překročení nebo podkročení nastavené hodnoty rychlosti nebo otáček
  • Nastavitelné v rozsahu 0,05 s - 10 min.
  • Nastavitelné časové zpoždění rozběhu 0,6-30 s
  • Čtyři různé typy vstupních senzorů

Popis produktu

Relé složí ke kontrole rychlosti (dopravníku) nebo otáček (motoru). Na vstup relé přicházejí v pravidelných intervalech pulzy od čidla. Je-li doba intervalu mezi dvěma pulzy kratší resp. delší než doba nastavená, signalizuje relé chybový stav.Relé tak dokáže hlídat překročení nebo podkročení nastavené hodnoty otáček nebo rychlosti (overspeed or underspeed).

Na vstup lze připojit :

- třívodičové čidlo (PNP nebo NPN)

- napěťový signál 0-30V

- čidlo typu NAMUR

- bezpotenciálový kontakt

Pomocí přepínače na čelní straně lze zvolit jeden z režimů :

- Podkročení rychlosti bez paměti

- Podkročení rychlosti s pamětí

- Překročení rychlosti bez paměti

- Překročení rychlosti s pamětí

Paměťový režim znamená, že po výskytu chyby je třeba provést opětovnou inicializaci odpojením Un nebo sepnutím kontaktu S2, který je zapojen mezi svorky Y1-12V (tento kontakt slouží též k blokování relé při rozběhu).
Druhý přepínač je určen k volbě časového rozsahu. Jemně lze čas nastavit pomocí trimru v rozmezí 0 až 100 % zvoleného rozsahu. Poloha přepínačů je načtena vždy v okamžiku připojení Un. Pokud dojde k přepnutí těchto přepínačů za provozu, začnou blikat všechny indikátory LED a relé i nadále pracuje s původně zvoleným nastavením (nové nastavení platí až po odpojení a následném připojení Un). Časové zpoždění Ti je určeno pro překlenutí doby rozběhu. Je-li doba rozběhu delší než 60 s, můžeme použít externí časové relé (viz výše zmíněný kontakt S2). Zelená LED signalizuje přítomnost napájecího napětí (Un). Žlutá LED signalizuje sepnutý releový výstup (R). V případě výskytu chyby relé odpadne a žlutá LED zhasne.


Podkročení rychlosti bez paměti

Překročení rychlosti s pamětí

Control relay

Control relay

 

 

1: Napájecí napětí (S1)

1: Napájecí napětí (S1)

2: Mezní hodnota

2: Kontakt S2

3: LED indikace blokování

3: Mezní hodnota

4: Relé

4: LED indikace blokování

5: Časové zpoždění (Ti)

5: Relé

6: Min.1,5 s

6: Časové zpoždění (Ti)

7: Rychlost

7: Min. 50 ms

 

8: Min. 1,5 s

 

9: Rychlost

 

 

Podkročení rychlosti s blokováním pomocí S2

 

Control relay

 

1: Napájecí napětí (S1)

 

2: Kontakt S2

 

3: Mezní hodnota

 

4: LED indikace blokování

 

5: Relé

 

6: Časové zpoždění (Ti)

 

7: Rychlost

 

 

 

Překročení rychlosti bez paměti

Překročení rychlosti s pamětí

Control relay

Control relay

1: Napájecí napětí (S1)

1: Napájecí napětí (S1)

2: Mezní hodnota

2: Kontakt S2

3: LED indikace blokování

3: Mezní hodnota

4: Relé

4: LED indikace blokování

5: Časové zpoždění (Ti)

5: Relé

6: Min. 1,5 s

6: Časové zpoždění (Ti)

7: Rychlost

7: Min. 50 ms

 

8: Min. 1,5 s

 

9: Rychlost

 

 

Překročení rychlosti s blokováním pomocí S2

 

Control relay

 

1: Napájecí napětí (S1)

 

2: Kontakt S2

 

3: Mezní hodnota

 

4: LED indikace blokování

 

5: Relé

 

6: Časové zpoždění (Ti)

 

7: Rychlost

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí

24-240 V st/ss 50/60 Hz +10%/-15%

Vlastní spotřeba

5 VA

Galvanické oddělení

Ano

Časového rozsahy

0,5 s, 1 s, 5 s, 10 s, 1 min, 5 min. a 10 min.

Vstup

Třívodičové čidlo PNP nebo NPN (12V; 50mA)
Čidlo typu NAMUR (12V;1,5kW)
Bezpotenciálový kontakt
Napěťový signál 0 - 30 V

Min. šířka impulzu

5 ms

Doba ustálení

50 ms

Hystereze pevná

5 % z nastavené hodnoty

Přesnost nastavení

±10 %

Výstupní relé

5 A st/ss pro 250V st/ss
odporová zátěž

Provozní teplota

-20 °C až +50 °C

Hmotnost

120 g

Shoda s normami

Ce-marking, (LVD) 73/23/EEC-EMC 89/336/EEC, RoHs.WEEE

Montáž

Symetrická lišta DIN 35mm

 

Rozměry

Control relay

 

Připojení

 

Objednací informace

Objednací číslo

Popis

Jmenovité napětí

E-číslo

84874320

HSV relé pro kontrolu rychlosti nebo otáček

24-240 V st/ss

E3862164

 

search or play icon Control relay

Detail

search Control relay
Control relay

84874320
HSV kontrolní relé

spinner

Specifikace

Časové zpoždění startu 0,6-30s
Časový rozsah 0,5s, 1s, 5s, 10s, 1min, 5min. och 10min
Doba ustálení min. 50 ms
Hmotnost 120 g
Jmenovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájecí napětí 24-240V AC/DC
Provozní teplota max. 50 °C
Provozní teplota min. -20 °C
Shoda s normami CSA, GL, RoHS, UL
Teplota skladování do 70 °C
Teplota skladování od -40 °C
Třída krytí pouzdra IP30
Třída krytí připojení IP20
Výstup Relé 1 pól C/O
Kontakt
David Kruliš

Inside sales and product support - Panel

+420 734 244 815

Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

+420 241 484 940

Poslat e-mail