CROUZET CONTROL

CROUZET CONTROL

Relé pro kontrolu kmitočtu

Série HHZ

  • Monitorování kmitočtu 50-60 Hz
  • Překročení a podkročení kmitočtu indikováno dvěma výstupy
  • Šířka 35 mm
  • Signalizace diodami LED

Popis produktu

Relé monitoruje současně překročení a podkročení nastavené hodnoty frekvence (50 nebo 60 Hz) a to v režimu s pamětí nebo bez paměti. Paměťový režim znamená, že po výskytu chyby je třeba provést opětovnou inicializaci odpojením Un.
Funkci relé volíme přepínačem na čelní straně. Poloha přepínače je načtena vždy v okamžiku připojení Un. Pokud dojde k přepnutí tohoto přepínače za provozu, začnou blikat všechny indikátory LED a relé i nadále pracuje s původně zvoleným nastavením (nové nastavení platí až po odpojení a následném připojení Un). Mezní hodnoty frekvence se nastavují trimry podkročení a překročení a každé mezní hodnotě přísluší samostatný výstup. S trimry souvisí přepínač rozsahu (polohy fnx1 nebo fnx2). Časové zpoždění Tt slouží k překlenutí krátkodobých odchylek měřené hodnoty. Při aktivaci časového zpoždění bliká po nastavenou dobu kontrolka příslušného výstupu (R1 nebo R2). Relé má pevnou hysterezi 0,3 Hz. Je-li v okamžiku připojení Un zjištěna chyba, zůstane relé v neaktivním stavu.
Zelená LED signalizuje přítomnost napájecího napětí (Un). Žluté LED signalizují sepnutý releový výstup (R1, R2). V případě výskytu chyby příslušné relé odpadne a žlutá LED zhasne.


Překročení a podkročení kmitočtu s pamětí

Překročení a podkročení kmitočtu bez paměti

Control relay

Control relay

1: Horní mezní hodnota

1: Horní mezní hodnota

2: Dolní mezní hodnota

2: Dolní mezní hodnota

3: Relé (R1)

3: Relé (R1)

4: Relé (R2)

4: Relé (R2)

5: Hystereze

5: Hystereze

6: Kmitočet

6: Kmitočet

7: Časové zpoždění (Tt)

7: Časové zpoždění (Tt)

 

Technické parametry

Jmenovité napětí

120-277 V 50/60 Hz +10%/-15%

Galvanická izolace

Ne

Vlastní spotřeba

6 VA st

Mezní hodnota > (horní)

-2 to +10 Hz

Mezní hodnota < (dolní)

+2 to -10 Hz

Pevná hystereze

0,3 Hz

Časové zpoždění (Tt)

0.1-10 s ±10 %

Doba ustálení

500 ms

Výstupní relé

5 A st/ss pro 250V st/ss
odporová zátěž

Provozní teplota

-20 °C až +50 °C

Hmotnost

100 g

Shoda s normami

Ce-marking, (LVD) 73/23/EEC-EMC 89/336/EEC, RoHs.WEEE

Montáž

Symetrická lišta DIN 35mm

 

Rozměry

Control relay

 

Připojení

F1: 1: Rychlá pojistka, jistič nebo obvodový chránič 1A (doporučeno)

 

Objednací informace

Objednací číslo

Popis

Napájecí napětí

E-číslo

84872501

HHZ kontrola kmitočtu (2 přepínací kontakty)

120-277 V AC/DC

E3862160

 

search or play icon Control relay

Detail

search Control relay
Control relay

84872501
HHZ, relé pro měření frekvence

spinner

Specifikace

Časové zpoždění při překročení prahové hodnoty 0,1-10s
Časové zpoždění startu 0,5 s
Hmotnost 100 g
Horní hranice -2 - 10 Hz
Jmenovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Lower Limit +2 - -10 Hz
Napájecí napětí 120-277V AC
Provozní teplota max. 50 °C
Provozní teplota min. -20 °C
Shoda s normami CE, CSA, GL, RoHS, UL
Teplota skladování do 70 °C
Teplota skladování od -40 °C
Třída krytí pouzdra IP30
Třída krytí připojení IP20
Výstup 2x Relé

Rozměry a připojení

Ke stažení

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

+420 241 484 940

Poslat e-mail