CROUZET CONTROL

CROUZET CONTROL

Crouzet Monitorování funkce třífázových a jednofázových čerpadel, HPC

  • Monitoruje sled fází a výpadek fáze
  • Měří hodnotu proudu (naproud/podproud)
  • Digitální vstupy
  • Měří skutečnou efektivní hodnotou TRMS

Popis produktu

Monitorování čerpadel může být použito v 1-fázové nebo 3-fázové síti. Poskytuje tři funkce v jednom zařízení :

- Sledování proudu

- Sledování výpadku fáze ( 3-fázová síť )

- Kontrolu sledu fází ( 3-fázová síť )

K dispozici jsou dvě pozice, které se používají k ovládání čerpadel pomocí dvou externích signálových vstupů (Y1 a Y2). Oba tyto signály jsou řízeny mrtvými kontakty. Indikace poruchy je signalizována LED diodami, které také rozlišují druhy závad. Zelená LED (Un) značí je li jmenovité napětí OK. Žlutá LED (R) značí aktivní reléový výstup.

Otočným přepínačem na přední straně mohou být nastaveny tyto funkce:

- Jednoduchá kontrola

- Dualní kontrola

- 1-fázová nebo 3-fázová

Poloha přepínače pro volbu režimu (jednofázový, třífázový / Double, Simple) je načtena vždy v okamžiku připojení Un.. Pokud dojde k přepnutí přepínače za provozu začnou blikat všechny LED indikátory, ale jednotka nadále pracuje s původně zvoleným nastavením. krelé i nadále pracuje s původně zvoleným nastavením ( nové nastavení platí až po odpojení a následném připojení Un ).

Hodnoty nadproudu i podproudu lze nastavit dvěma oddělenými otočnými přepínači v rozmezí 1-10 A. Dojde-li k detekci chyby ( dolní mezní hodnota je vyšší než je horní mezní hodnota ) relé odpadne.Pokud dojde k poruše nadproudu a podproudu, relé odpadne, dokud závada trvá po nastavené prodlevě (Tt). Pokud se hodnota proudu vrátí do normálu, relé zůstane nedotčeno dokud není napájecí napětí odpojeno nebo dokud se nezavře externí kontakt Y2 ( pro jednoduchou kontrolu ) .


HPC jednoduché řízení

HPC dvojité řízení

Control relay

Control relay

1: Abnormální hodnota proudu

1: Abnormální hodnota proudu

2: Relé

2: Relé

3: Časové zpoždění při rozběhu (Ti)

3: Časové zpoždění při rozběhu (Ti)

4: Časové zpoždění při výskytu chyby (Tt)

4: Časové zpoždění při výskytu chyby (Tt)

V této poloze je čerpadlo řízeno externím signálem Y1.
Je-li Y1 aktivní, je reléový výstup sepnut.

V této poloze je čerpadlo řízeno dvěma externími signály Y1 a Y2.
Relé sepne v okamžiku, kdy jsou přítomny oba vstupní signály Y1 a Y2,
a odpadne, jakmile dojde ke ztrátě jednoho z nich.

 

 

HPC monitorování nadproudu

HPC monitorování podproudu

Control relay

Control relay

1: Nadproud

1: Podproud

2: Hystereze

2: Hystereze

3: Relé

3: Relé

4: Časové zpoždění při rozběhu (Ti)

4: Časové zpoždění při rozběhu (Ti)

5: Časové zpoždění při výskytu chyby (Tt)

5: Časové zpoždění při výskytu chyby (Tt)

 

Technické parametry

Jmenovité napětí jednofázové sítě

230 V st 50/60 Hz ±10 %

Jmenovité napětí třífázové sítě

208 až 480 V at 50/60 Hz ±10 %

Vlastní spotřeba

5 VA st

Galvanické oddělení

Ne

Výstupní relé

Max. spínaný proud 5 A
Max. spínané napětí 250 V st

Rozsah měření proudu

1 - 10 A

Max. trvalé přetížení při teplotě 25 °C

11 A (E1-A2)

Krátkodobé přetížení <1 s při teplotě 25 °C

50 A (E1-A2)

Časové zpoždění (Tt)

0.1 - 10 s

Doba ustálení (Ti)

1 - 60 s

Provozní teplota

-20 °C až +50 °C

Hmotnost

100 g

Shoda s normami

Ce-marking, (LVD) 73/23/EEC-EMC 89/336/EEC, RoHs.WEEE

Montáž

Symetrická lišta DIN 35mm

 

Rozměry

Control relay

 

Připojení

HPC třífázová síť

HPC jednofázová síť

1: F1: Rychlá pojistka, jistič,
nebo obvodový chránič 100 mA (doporučeno)

1: F1: Rychlá pojistka, jistič,
nebo obvodový chránič 100 mA (doporučeno)

 

Objednací informace

Objednací čísla

Popis

Jmenovité napětí

E-kód

84874200

HPC monitorování čerpadel – proud, sled a výpadek fází

230 Vst 1-fáz. síť/208 až 480 Vst 3-fáz. síť

E 38 621 68

 

Detail

Control relay

84874200
HPC kontrolní relé

Specifikace

Časové zpoždění při překročení prahové hodnoty 0,1-10s
Časové zpoždění startu 0,1-60s
Hmotnost 100 g
Jmenovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Max. provozní teplota 50 °C
Min. provozní teplota -20 °C
Napájecí napětí AC max. 528 V AC
Napájecí napětí AC min. 183 V AC
Not Repetitive Overload <1 S At 25 ° C 50 A
Rozsah měření 1-10A
Shoda s normami CSA, GL, RoHS, UL
Teplota skladování do 70 °C
Teplota skladování od -40 °C
Třída krytí pouzdra IP30
Třída krytí připojení IP20

Rozměry a připojení

Ke stažení

INSPO

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

+420 241 484 940

Poslat e-mail