Panasonic laresovy merici snimac hgc

Laserový měřicí snímač Panasonic HG-C s proudovým výstupem

Je jím analogový výstup 4 – 20 mA, který je populární pro svoji přesnost a další zpracování signálu v PLC. Výstup snímače je volně nastavitelný, takže si uživatel může vybrat, jestli využije napěťový signál 0 – 5 V, nebo 4 – 20 mA.

Aplikacemi, kde jsme analogový výstup prakticky využili, je zejména měření excentricity, neboli vyosení rotujících objektů. Při zapojení dvou snímačů do jednoho PLC lze detekovat házivost v ose otáčení a zároveň odchylku  v házivosti nahoru-dolů.  Při zapojení dvou snímačů proti sobě lze také měřit tloušťku materiálu, nebo přesně detekovat jeho umístění v prostoru.

Fakta

  • trigonometrický snímač HG-C
  • analogový výstup 4-20 mA
  • měření excentricity, tloušťky materiálu
  • detekování umístění materiálu v prostoru


Produktové zprávy
OEM Automatic Panasonic laserovy merici snimac HG_C
OEM Automatic Panasonic laserovy merici snimac HG_C
OEM Automatic Panasonic laserovy merici snimac HG_C
Kontakt
Jakub Kleniar

Technical sales engineer - Panel pro Západní, Střední a Severní Čechy

+420 730 149 631

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail