microsonic ultrazvukova detekce a ultrazvukove senzory

Ultrazvuková detekce a ultrazvukové senzory Microsonic

Microsonic je mezinárodní společnost se sídlem v Dortmundu, která vznikla v roce 1990 a je naprostou špičkou ve svém oboru. Už od svého počátku, se společnost zaměřuje na vývoj a výrobu inovačních ultrazvukových senzorů pro průmyslové automatizační techniky.

Princip ultrazvukové detekce
Ultrazvukový snímač, cyklicky vysílá vysokofrekvenční impuls, který se šíří prostorem rychlostí zvuku. Pokud narazí na nějaký předmět, odrazí se od něj a vrací se zpět ke snímači jako ozvěna. Z časového intervalu mezi vysláním impulsu a návratem ozvěny, odvodí snímač vzdálenost k předmětu.
Vzhledem k tomu, že ultrazvukové snímače měří vzdálenost na principu časové odezvy na vyslaný zvukový impuls při konstantní rychlosti šíření zvuku a ne pomocí měření intenzity, mají vynikající schopnost potlačení pozadí. Téměř všechny materiály, které odrážejí zvuk, lze detekovat bez ohledu na jejich barvu. Lze je tedy použít bez problému na průhledné materiály a tenké fólie.
Tyto snímače umožňují měřit vzdálenosti až do 8m a s přesností 1mm. Měří stejně dobře v čistém ovzduší jako i v barevné mlze a jejich spolehlivé funkci nebrání ani tenké nánosy na membráně snímače. Většinu senzorů Microsonic lze programovat pomocí SW LinkControl, prostřednictvím PC.

Válcové ultrazvuky
V pouzdře M12, M18 a M30. Univerzální použití, snadná montáž, široká paleta výstupů, to vše jsou klíčové vlastnosti válcových ultrazvuků. Válcové senzory jsou ideální pro měření hladin kapalných i sypkých materiálů, detekci přítomnosti a měření vzdálenosti. Do válcových ultrazvuků patří rodiny NANO, PICO+, LPC, MIC a MIC+.

Kvádrové ultrazvuky
Ultrazvuky v kvádrových pouzdrech se vyznačují jednoduchou a univerzální montáží. Mají rozmanité využití pro detekci přítomnosti, ale i měření hladin v nádržích a menších zásobnících. Snímače řady SKS jsou nejmenšími ultrazvukovými snímači, následovanými řadou ZWS, obě dostupné se spínaným i analogovým výstupem. Pro řadu ZWS navíc jako volitelné příslušenství existuje zvukovod, kterým lze zúžit zvukový paprsek a díky tomu snímat hladiny i v hrdlech lahví a jiných stísněných prostorách. Vetší kvádrové ultrazvuky mají až 3 spínané výstupy, které využijete všude tam, kde je potřeba detekovat předměty ve více vzdálenostech. Do kvádrových ultrazvuků patří rodiny SKS, ZWS+, UCS, LCS a LCS+.

Detekce dvoulistů a etiket
V pouzdře M12 a M18. Senzory, které najdou uplatnění v tiskařském a balícím průmyslu. Snímače pro detekci dvoulistu pracují na principu vysílač - přijímač a vyhodnocují útlum zvukových vln, procházejících skrze materiál. Nejčastěji jsou využívány pro detekování více vrstev papíru v tiskárnách, ale spolehlivě si poradí i s kartony, plechy nebo foliemi. Vidlicové snímače pro detekci etiket využívají stejného principu a dokáží si poradit i s průhlednými etiketami na průhledné podkladové fólii. Do této kategorie patří rodiny DBK+4, DBK+5, ESP a ESF.

Kontrola hrany materiálu
Senzory BKS+ najdou uplatnění v tiskařském, obalovém a jakémkoli dalším průmyslu, kde dochází ke zpracování papíru, folií nebo jiných odvíjených materiálů. Hlídání hrany využijí i výrobci řídících systému pro pásové dopravníky a podavače. Senzory dokáží spolehlivě detekovat posun hrany jakéhokoliv zvuk nepropouštějícího materiálu, tedy i průhledných a průsvitných fólií.

Senzory pro speciální použití
Senzory, určené pro použití ve specifických a náročných podmínkách. Řada CRM má nerezové pouzdro a membránu ze speciálního odolného filmu, který zajišťuje ochranu před agresivními kapalinami. Stejnou ochranou disponuje i řada PICO+TF, která má navíc ještě povrch z PVDF plastu a ochrannou PTFE membránu. Snímač HPS+ lze využít v podmínkách, kde je vysoký přetlak. Do této skupiny spadají rodiny PICO+TF, CRM+, HPS+ a EWS.

Detailnější  informace o jednotlivých řadách a samotných senzorech, naleznete na našich webových stránkách OEM Automatic

Produktové zprávy
Kontakt
Jakub Kleniar

Technical sales engineer - Panel pro Západní, Střední a Severní Čechy

+420 730 149 631

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail