Univerzální DC kontrolér EM-241

O hladký rozjezd a dojezd motoru se postarají nastavitelné rampy. Maximální zatížení motoru je možno limitovat nastavi-telnou proudovou hodnotou, přičemž této funkce lze využít i pro zastavení v koncové poloze. Zařízení má možnost přepínání (digitálním vstupem) mezi 2 uloženými rychlostmi, což lze využít např. pro plný chod motoru a pro najíždění na danou pozici. Rychlost motoru je řízena pulzně šířkovou modulací (PWM) o frekvenci 2 kHZ (u některých variant EM-241 i 16 kHZ).

Kromě digitálních vstupů pro funkce START FW a BW (vpřed a vzad), STOP (konkrétní režim ovládání motoru je nastavitelný v parametrech přístroje) je zde i analogový vstup 0-5 V pro plynulou regulaci otáček. Kontrolér dále umí detekovat limitní polohy pomocí připojených mech. spínačů nebo i pomocí Hall. snímačů spolu s funkcí počítadla pulzů (u PLI verze kontroléru). Nakonec svorka FAULT, která má vstupní i výstupní funkci – indikaci poruchy (přehřátí kontroléru, překročení nastaveného proudu) nebo okamžité zastavení motoru a jeho zablokování pro další zapnutí.

Více jak 20 nastavitelných parametrů kontroléru (dle konkrétní verze) umožňuje precizní přizpůsobení ovlá-dání dané aplikaci – přepěťový limit (motor je z dynamického režimu brzdění přepnut do volnoběžného), možnost auto-reverzace u koncové polohy, kompenzace zátěže (plynulejší chod motoru při nízkých rychlostech), NPN nebo PNP logika, atd.

Kontrolér se nabízí v kompaktním provedení 42x72x25 mm a dostupné jsou i montážní kity (krabičky) pro připevnění na DIN lištu. Nastavení parametrů přístroje je možné přes interface EM-236 nebo s použitím USB adaptérů a volně stažitelného softwaru Ementool Lite pro PC.

Produktové zprávy
Kontakt
Tomáš Hynek

Product specialist - Machine

+420 734 674 807

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail