TE testovací konektovoré bloky Essailec

Testovací konektorové bloky Essailec

Testovací bloky ESSAILEC® jsou speciální konektory, které byly navrženy ve spolupráci s dodavateli energií a slouží pro bezpečné testování, aktuální měření a monitorování zařízení umístěných uvnitř rozvaděče bez nutnosti otevření dveří tohoto rozvaděče, bez přerušení obvodu (zajištění nepřetržitého provozu) a bez změny zapojení.

Testovací bloky se skládají ze zásuvky a zkušební zástrčky. U zásuvek je na výběr z několika funkcí, které ovlivňují vnitřní obvody při zasunutí zástrčky. První funkcí je připojení před rozpojením obvodu pro proudové a napěťové testování. Druhá funkce pro napěťové testování je připojení po rozpojení obvodu. Pro napěťové aplikace jsou i další funkce, a to s propojenými kontakty a s volnými nezávislými kontakty. Zásuvky jsou vyráběny pro různé druhy připojení.

Standardní pomocí šroubových svorek, pro připojení pomocí fastonu, pomocí kabelového oka a v neposlední řadě novinka, přes konektor RJ45. Široké možnosti nabízejí i různé druhy montáží, jako je montáž do dveří rozvaděče (zapuštěná, nezapuštěná), na montážní panel uvnitř rozvaděče, na DIN lištu a do modulárního systému rozvaděče.
Zkušební zástrčky se dodávají již osazené jednotlivými piny a kabelem se zdířkami nebo samostatně s možností vytvoření vlastního připojení, které může být součástí měřicího zařízení.
Díky kombinaci zástrčky a zásuvky je možné testovat 1-4 okruhy. Jejich kódování zabraňuje použití rozdílných typů v různých obvodech nebo jejich přepólování. Standardní ochrana zásuvky je IP20. Při použití ochranného víčka lze zvýšit krytí na IP40 a pomocí plomby ochránit zásuvku proti neautorizovanému přístupu.
 
Od svého uvedení na trh před více než 40 lety doznala řada mnohá vylepšení a rozšíření. V poslední době byla řada rozšířena o typ ESSAILEC® RJ45, který je uzpůsoben pro novou generaci digitálních rozvaděčů vybavených proudovými a napěťovými senzory. Tento princip připojení se liší od ostatních tím, že zásuvka je ze zadní strany osazena jedním vstupním konektorem RJ45 a druhým výstupním.
Čelní strana zástrčky je kombinovaná konektorem RJ45 a svorkami.

 

VÝHODY

  • rychlé připojení typu „plug and play“
  • zajištění trvalého provozu při zkouškách – zkoušení proudu se provádí bez odpojení přívodu energie
  • možnost testování 1-4 nezávislých okruhů ve stejném konektoru
  • barevné a mechanické kódování
  • automatické zkratování nebo rozpojení připojeného obvodu
  • 5 možností instalace – zapuštěná nebo nezapuštěná do dveří rozvaděče, na montážní panel, na DIN lištu a
    do modulárních systémů
  • 4 druhy připojení – šroubové svorky, fastony, kabelová oka a konektory RJ45

Produkty ESSAILEC® jsou schváleny významnými energetickými společnostmi a již řadu let jsou úspěšně implementovány ve výrobních, dopravních a distribučních sítích po celém světě.

Produktové zprávy
TE testovací konektovoré bloky Essailec
Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail