Diris Digiware SocomecSocomec Komunikacni architektury

Socomec Komunikační architektury Diris Digiware

Komunikační architektury nabízí různé přístupy k výměně dat (nastavení, měření, alarmy atd.) mezi měřicími body lokalizovanými v jednom nebo ve více rozvaděčích, v závislosti na elektrické instalaci a použité komunikaci:
• Digiware Bus
• RS485 Modbus RTU
• Ethernet Modbus TCP
Tento seznam architektur není vyčerpávající a vždy lze navrhnout jiný, uzpůsobený zákazníkovým požadavkům.

Systém DIRIS Digiware

 • Měřicí systém se skládá z minimálně jednoho měřicího napěťového modulu a x měřicích proudových modulů, jejichž počet je závislý od počtu měřicích bodů.
 • Datová komunikace a výměna mezi moduly probíhá po Digiware bus sběrnici po speciálním kabelu RJ45.
 • Datová komunikace a výměna s externími body probíhá přes řídící rozhraní nebo displej s RS485 Modbus RTU nebo Modbus TCP.

Produktové zprávy
Diris Digiware SocomecSocomec Komunikacni architektury

Komunikační architektura & DIRIS Digiware

 • Flexibilita DIRIS Digiware znamená, že můžete volit několik možností komunikační architektury.
 • DIRIS Digiware umožňuje přizpůsobit setup elektrického systému pro bus komunikaci.
 • Architektura může být dle použití a aplikace:
  • centralizovaná,
  • částečně centralizovaná,
  • decentralizovaná

Na obrázcích můžete vidět příklady architektur DIRIS Digiware. Seznam a možnosti  architektur jsou však daleko širší a v případě vašeho zájmu je vám rádi prezentujeme.

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail