socomec inosys lbs

Socomec Inosys LBS

Spolehlivost a garantovaná bezpečnost kombinovaná s nízkou cenou údržby jsou velmi žádanými vlastnostmi v případě, že potřebujete komponent, který bude integrovaný do elektrického systému.
Světoznámý francouzský producent elektrických komponentů Socomec, který vyrábí unikátní a inovativní řešení pro ochranu elektrických zařízení, nabízí celou řadu zátěžových odpínačů pro střídavý i stejnosměrný proud. V těchto dne uvádí na trh inovované vypínače série INOSYS LBS. Při zachování základních funkcí, které přispěli k úspěchu a pověsti starší série SIRCO, odpínače INOSYS LBS znamenají skutečný technologický skok kupředu.

Díky integraci vypínací funkce, která umožňuje dálkové nouzové vypínání, nabízíme uživatelům pokrokový výrobek. INOSYS LBS může být tedy použit na bezpečnou údržbu instalace a také i při nouzovém přerušení obvodu. Ovládání je přímé pomocí páky i vzdálené použitím vypínací cívky, která zabezpečuje bezpečné odpojení části nebo celé instalace.Vypínač je dimenzován na vypnutí pod napětím "make and break under load". Svou unikátní vnitřní konstrukcí zajišťuje bezpečné odizolování jakýchkoliv nízkonapěťových obvodů a také je vhodný k použití jako nouzový vypínač.

Výhody

  • vysoká vypínačí schopnost v kopmaktním pouzdru
  • vypínače INOSYS LBS intefrují patentované technologie poskytující vysokou vypánací schopnost s perfektní kontrolou oblouku do 1000 V AC - vše v kompaktním pouzdru

Bezpečný provoz

  • Spolehlivá indikace stavu s viditelnými kontakty.
  • Rozepnutí a sepnutí vypínače je plně nezávislé na rychlosti operace, což zaručuje bezpečný provoz v každém stavu.

Zvýšená schopnost vypnutí a izolace

  • Pozice ON, OFF a TRIP jsou stabilní: odolné vůči kolísání napětí a vnějším vlivům prostředí
  • Garantované odepnutí u obou pozic OFF & TRIP
  • Uzamykatelné v pozici OFF (možné jak na externí páčce, tak i přímo na zařízení).

Snadná instalace

  • Montáž: na montážní desku mezi póly nebo použitím montážních podložek.
  • Volný přístup ke svorkám.
  • Snadný přístup bez nářadí na instalaci pomocných kontaktů a vyrážeče cívky.

Splňuje normy IEC 60947-3 a UL 98. Kompatibilní s normami IEC 60364, IEC 60204-1 a NEC.

Produktové zprávy
OEM Automatic Socomec Inosys LBS
Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail