Socomec Dirid Q800

Socomec Diris Q800

Síťový analyzátor pro monitorování kvality elektrické energie v celé její instalaci

Jedním z faktorů, na kterých závisí hospodárnost a efektivita výrobní společnosti je kvalita a dostupnosti elektrické energie. S pomocí multifunkčního síťového analyzátoru DIRIS Q800 je možné sledovat a kontrolovat kvalitu elektrické sítě pro zajištění nepřetržitého provozu, optimalizaci provozních nákladů a omezení výrobních ztrát. Analyzátor je navržen pro všechny aplikace související s energetickou účinností, umožňuje měření spotřeby a všech důležitých parametrů sítě s jejich následnou podrobnou analýzou a vyhodnocením kvality.

Pokročilá konektivita

Pro připojení ke všem možným typům řídících systémů je přístroj vybaven velkým počtem digitálních a analogových vstupních / výstupních komunikačních portů (WiFi, Ethernet, RS485, USB, GPS) s různými protokoly (SNTP, HTTP, HTTPS, FTP, Modbus TCP, Modbus RTU, PQDIF).

Bezpečné ovládání

Interní baterie zajišťuje nepřetržitý provoz při měření i v případě, že dojde k výpadku napájecího napětí. Naměřená data jsou ukládána ve vnitřní 4 GB paměti po dobu 1 roku. GPS synchronizace.

Certifikovaný výrobek

Měřící funkce a vlastnosti DIRIS Q800 byly vyvinuty v souladu se standardem IEC 61000‑4‑30 Class A. Měřící přístroj je také certifikován dle standardu IEC 62586‑2 Class A, který zaručuje jeho vysokou kvalitu.

Soulad s EN 50160

Za pomoci DIRIS Q800 je možné sestavit a vytvořit protokol o shodě s EN 50160. Na základě těchto protokolů je možné rychlé ověření kvality dodávané elektrické energie
od distributora.

Špičkové parametry

Mnoho dostupných měřících funkcí včetně analýzy přechodových jevů, nestálostí, nevyváženosti, harmonických kmitočtů a stavu signálů zařízení. Monitorování rozdílového proudu umožňuje sledovat celkový stav izolace.

Velký barevný dotykový displej
Jeho použití je snadné a vyznačuje se intuitivním ovládáním.

Zabudovaný web server
Zobrazení údajů na displeji DIRIS Q800 je totožné se zobrazením přes integrovaný webserver, který umožňuje vzdálený přístup.

Funkce

Měření

 • Měření ve 4 kvadrantech
 • Fázové napětí a proudy, frekvence
 • Proud nulovým vodičem, rozdílový proud
 • Napětí nulového vodiče/země
 • Činný, jalový a zdánlivý výkon
 • Cosφ a účiník
 • THD a spektrální analýza frekvencí až do hodnoty 63 pro proud a napětí
 • Mihotání (Pst, Plt)
 • Napěťová nerovnováha
 • Signály dálkového ovládání

Výstupní údaje

 • EN 50160 události ½ periody (10 ms): Poklesy napětí, výpadky, přepětí
 • Data jsou exportována automaticky přes FTP
 • Podle EN 50160
 • Přechodové stavy (20 mikrosenkund)

Vstupy/Výstupy

 • 4 digitální vstupy
 • 4 digitální výstupy
 • 4 analogové výstupy

Softwarové vybavení

DIRIS Q800 je dodáván s následujícím softwarovým vybavením:

 • DIRIS Q800 – EN 50160 Analyser: slouží pro vytvoření reportu o shodě s EN 50160.
 • DISI Q800 Monitoring tool: Poskytuje podrobnou analýzu dat o kvalitě energie získaných při měření.

Shoda s předpisy:

 • IEC 61000‑4‑30, třída A
 • IEC 62586‑2
 • IEC 62053‑22
 • IEC 62053‑24
 • EN 50160

Produktové zprávy
Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail