Otázky a odpovědi

Může existovat více uživatelů pod stejným zákaznickým číslem?

Každý náš zákazník, kterému bylo přiděleno zákaznické číslo (pětimístné číslo, které je uvedeno na faktuře nebo dodacím listu), může mít více uživatelů, tzv. podúčtů. Tito uživatelé se musí zaregistrovat do e-shopu, a poté se mohou nezávisle na sobě přihlašovat. Jako uživatelské jméno bude sloužit e-mailová adresa, kterou jste uvedli, a heslo, které vám zašleme. Toto heslo si změníte na svém účtu při prvním přihlášení.

 

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail