PULS

PULS

Redundantní moduly pro sérii MiniLine MLY02

Série MLY02

  • Zásadní zvýšení provozní spolehlivosti napájecího systému
  • Oddělení zdrojů a zátěží
  • Přednostní napájení prioritních/ kritických zátěží
  • Určeno pro řadu MiniLine
  • Záruka 3 roky

Popis produktu

 

Redundantní moduly slouží ke zvýšení provozní spolehlivosti napájecího systému tím, že - majíc dva samostatné vstupy oddělené diodami pro přípojení 2 napájecích zdrojů- oddělují zdroje od zátěže nebo jednotlivé zdroje navzájem – při závadě či zkratu jednoho zdroje tento negativně neovlivní funkci dalšího zdroje a napájení zátěží. Z toho důvodu je samozřejmě obecně vzato vhodné zajistit pro každý napájecí zdroj nezávislé napájení (např. z jiné fáze).

Zvýšení provozní spolehlivosti napájení - zdvojené napájení zátěže (2 stejné zdroje), redundance 1+1, N+1, prostá redundance

Této vlastnosti se využívá při tzv. redundanci 1+1 (dva stejně dimenzované zdroje napájí zátěž rovnou max. I
výst nomjednoho zdroje) nebo redundanci N+1 (N+1 stejně dimenzovaných zdrojů napájejí zátěž rovnou max. N x Ivýst nomjednoho zdroje). V případě poruchy (typicky zkratu) na výstupu jednoho napájecího zdroje dioda v redundantním modulu zabrání tomu, aby byl druhý zdroj zkratem prvního přetížen. Výstup zkratovaného zdroje je tedy odpojen, vliv zkratu se tedy neprojeví na funkci druhého zdroje tím pádem ani na napájení zátěží. Ve výsledku je tedy systém chráněný před vnitřní poruchou (redundance zvyšuje provozní spolehlivost napájecího systému) a to je obzvláště potřebné v procesech, kde jsou prostoje dražší než součet cen za jeden zdroj navíc a redundantní modul.

Napájení prioritních/ kritických zátěží (1 hlavní + 1 menší záložní zdroj)

Redundantní modul lze použít také v systémech, ve kterých má být zajištěn nepřetržitý provoz citlivých/ prioritních/ preferovaných/ kritických zátěží. První vstup modulu je pak připojen k hlavnímu zdroji, které přímo napájí běžné/"silové" zátěže, například motorky či ventily. Vstup 2 je připojen k menšímu (záložnímu) napájecím zdroji, který nenapájí prioritní/kritické zátěže (typicky PLC) přímo - ty jsou napájeny z výstupu redundantního modulu. V případě poruchy hlavního zdroje či jeho zkratu budou prioritní/ kritické zátěže napájeny ze záložního zdroje, který nebude plýtvta svým výkonem na napájení méně důležitých běžných/"silových" zátěži.

Směřování výkonu ze záložního systému (bufferu či UPS) jen prioritním/ kritickým zátěžím (1 hlavní zdroj + 1 záložní systém)

Stejnou logiku má aplikace, kdy při výpadku napájení je výkon z DC-UPS či bufferu směřovaná opět pouze do kritických prioritníchI kritických zátěží

Napájecí systém s hlavním zdrojem a baterií (1 hlavní zdroj + baterie)

Namísto jednoho z napájecích zdrojů může být do modulu připojena např. baterie, neboť modul má vstupní napětí 10-60 V ss.

Oddělení napájení a zátěží

Redundantní modul lze též použít k odělení napájecího zdroje od zátěže, aby se zabránilo zpětnému/ rekuperačnímu napětí působícímu ze strany zátěže na výstup zdroje, např. rekuperačnímu napětí z motorů či baterií.

Upozornění
I
výst nommodulu je zároveň součtem Ivst nomobou vstupů. Je tedy nutné zajistit, že hodnota Ivýst nomkaždého připojeného zdroje nesmí překročit Ivst nompříslušného vstupu modulu, stejně je tomu i v případě zkratového proudu. Zde je dobré si uvědomit, že např. Ivst maxkaždého ze vstupů modulu YR40.241 je 32,5 A, zatímco zkratový proud předpokládaně použitého zdroje QS20.241 může být i 40A, takže je nutné použít externí pojistku.

 

Technické parametry

Vstupní stejnosměrné napětí

10-60 V ss

Max. proud*

2x5 A nebo 1x10 A trvale (max. 2x 8 A/ 5 s)

Špičkový proud

125 A/ 10 ms

Vnitřní úbytek napětí na diodě

0,9 V

Provozní teplota

-40 °C ... +70 °C, od +60°C nutná redukce zátěže 0.25 A/ °C

Třída krytí

IP20

Hmotnost

136 g

Připojení

pružinové svorky, pevný vodič max. 4 mm² drát, lankový 2.5 mm²

Rozměry š x d x V

45 x 97 x 75 mm

Homologace

UL508 Listed, UL60950, GL, ABS

EMC

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4.
FCC Part 15 Class B. EN55011/EN55022 Class B

Třída bezpečnosti

EN61131-2, EN60204-1, EN50178

 

Připojení

Zdvojené napájení zátěže

Systém s prioritními zátěžemi

 

Objednací informace

Objednací čísla

Popis

Výstupní parametry

MLY02

Redundantní modul

Výst. proud 10 A

 

Detail

search MLY02.100N Product photo.
MLY02.100N Product photo.

MLY02
Redundantní modul 12-48 v DC, 2x5 a

spinner symbol

Specifikace

Vstupní parametry

Vstupní napětí AC 12-48 V
Vstupní napětí DC min. 9 V DC
Vstupní napětí DC max. 60 V DC
Vstupní proud na vedení max. 5 A

Výstupní parametry

Výstupní napětí 24 V DC
Výstupní proud 10 A
Max. výstupní proud 16 A

Rozměry a hmotnost

Šířka 45 mm
Výška 75 mm
Hloubka 91 mm
Hmotnost 0,14 kg

Ostatní parametry

Shoda s normami ATEX, CE, CSA, GL, UL
Třída krytí IP20
Kryt ABS-plast
Pokles napětí na polovodiči při Imax. 900 mV
Min. teplota bez omezení výstupního výkonu -40 °C
Max. teplota bez omezení výstupního výkonu 60 °C
Kontakt
David Kruliš

Inside sales and product support - Panel

+420 734 244 815

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail