DELCON

DELCON

Delcon Základní informace o relé DELCON s pulzním transformátorem

  • Anatomie Delcon relé
  • Blokové schéma relé
  • Graf histereze a úrovně přepnutí
  • Doporučené použití

Vstupní/ výstupní relé firmy Delcon

Vstupní/ výstupní relé firmy Delcon jsou konstruovány tak, aby obstály i v obtížném průmyslovém prostředí. Charkterizují je spolehlivé přepínání, velmi vysoká odolnost proti rušivým vlivům, izolační napětí 4 kV, vysoké zátěžové proudy, bezpečný provoz bez údržby a malé servisní náklady. Relé mají v závislosti na provedení životnost až 20 let.


Blokové schéma relé

Ochrana proti rušivým vlivům Vstupní/ výstupní relé firmy Delcon mají několikastupňovou ochranu proti rušení,
která účinně zabraňuje jejich ovlivnění falešnými signály. Filtr propustí pouze správný řídící signál.

 

Drawing on capacitive cross-induction

Kapacitní přeslechy
Silové kabely se střídavým napětím, instalované paralelně se signálním kabelem,
jsou zdrojem falešných signálů, které mohou způsobit, že optočleny nebo mechanická relé zůstanou
aktivována i po ukončení řídícího signálu. Relé firmy Delcon mají vestavěnou ochranu,
která spolehlivě zabrání rušivým signálům (kapacitním přeslechům) v chybné aktivaci
navazujícího zařízení. Proto je také možno instalovat silové kabely vedle neodstíněných
signálních kabelů na úsecích dlouhých až 1,5 km.

Drawing on transient protection

Ochrana proti přechodovým jevům
Relé mají vestavěnou ochranu proti přechodovému a vysokofrekvenčnímu rušení (EMI),
které může vzniknout na vstupní straně.

Drawing on operationlevel

Přepínací úrovně a hystereze
Relé mají definovány napěťové přepínací úrovně následovně:
k sepnutí dojde při 2/3 nominálního napětí, k rozepnutí dojde při 1/2 nominálního napětí.
Proudová hystereze znamená, že vstupní impedance relé se při sepnutí změní.
Pro udržení relé v aktivovaném stavu postačí menší proud.
Tyto dvě funkce zajišťují hysterezi mezi bodem sepnutí a bodem rozepnutí. Proto i v prostředí
se silným rušením dojde ke spolehlivému sepnutí a rozepnutí.

Drawing on hysteresis

 

Z grafu lze vyčíst úroveň přepnutí/hystereze u relé firmy Delcon ve srovnání s mechanickým relé a optočlenem.

Drawing on pulse transformer

Pulzní transformátor
Pro převod signálu ze vstupní na výstupní stranu používá firma Delcon pulzní transformátor,
který umožňuje efektivní přenos energie. Proto lze také použít výkonné výstupní komponenty vysoké kvality.
Ve srovnání s optočlenem, který používá na výstupní straně další elektroniku, má pulzní transformátor firmy Delcon
(a koncepce modulů firmy Delcon obecně) mnohé výhody:

  • Izolační napětí 4 kV (odpovídá vzdálenosti kontaktů 8 mm)
  • Velice nízký svodový proud
  • Výstup může pracovat naprázdno
  • Velká odolnost proti rušivým jevům při spínání a rozpínání
  • Vysoké zátěžové proudy

Výstupní část

 

Drawing on exit side AC

AC-výstup
Výstupní polovodič typu triak. Při rychlých změnách napětí může dojít k aktivaci
příliš citlivých polovodičů typu triak. Vstupní/výstupní relé firmy Delcon tento problém
eliminují. Díky účinnému přenosu signálu pomocí pulzního transformátoru lze použít triak s nižší citlivostí na rychlé
změny napětí. Standardní modul SL024TR má velice nízký svodový proud (pouze 0,05 mA) a má varistorovou
ochranu proti přepětí. Ostatní vstupní/výstupní moduly mají varistorovou a RC-ochranu na výstupní straně.
Nevyžadují min. zátěž a všechna relé mají široký napěťový rozsah.
Relé umožňují spínání odporové i indukční zátěže bez omezování výstupního proudu.

Drawing on exit side DC

DC- výstup
Výstupní polovodič typu PowerMosfet v kompaktním pouzdře až do 10 A
spínaného proudu. Jako přepěťová ochrana slouží Zenerova dioda nebo varistor s nízkým svodovým proudem.
Ve srovnání s mechanickými relé má relé Delcon jen nepatrné omezení spínacího proudu pro indukční zátěž.


Pracovní teplota výstupních relé
Při okolní teplotě od +30 °C do +70 °C (musí být měřena přímo na povrchu relé) je povolená zátěž snížena až na 1/3 hodnoty. U výstupních relé instalovaných těsně vedle sebe by max.zátěž neměla dlouhodobě překročit 50 %, tzn. buď lze všechna relé provozovat trvale s poloviční zátěží, nebo polovinu relé s plnou zátěží, nebo všechna relé s plnou zátěží ale v polovičním čase. Dodržení těchto podmínek zajistí maximální životnost relé. Při dodržení rozestupu 12,5 mm mezi jednotlivými reléy tato omezení neplatí.

Při instalaci AC výstupních relé s AC vstupním obvodem (SLOA120TR, SLOP120TR, SLOA230TR, SLOP230TR) postupujte stejným způsobem jako při instalaci AC vstupních relé, kromě shora uvedených případů. Zajistíte tak nejlepší možné odvádění tepla. Povšimněte si níže uvedené korekční křivky.

Korekce spínaného proudu v závislosti na teplotě


Homologace

Ce-marking

File E162 828Použití relé

PNP i NPN logika
Všechna vstupní relé mohou být připojeny na logiku PNP i NPN.Vstupní relé připojené na dlouhé, neodstíněné signální kabely
V případě silových kabelů vedených vedle neodstíněných kabelů signálních použijte relé typu CR.Připojení dvouvodičových čidel se svodovým proudem
V případě připojení dvouvodičového čidla nebo jiného zařízení, generujícího svodový proud, doporučujeme použití těchto typů:

- jako vstupní relé
SLI120CRP nebo SLI230CRP.

- jako výstupní relé
SLOP120TR nebo SLOP230TR.Reverzní řízení motorů
Standardní relé (např. SL024TR) se nehodí pro řízení jednofázových a třífázových motorů - hrozilo by poškození relé zpětným proudem. Pro reverzní nebo staticky řízené AC motory použijte relé SL024TRA , které určené specielně pro řízení motorových pohonů a má vyšší max. napětí. Pro DC motory doporučujeme modul LPS24 (informace na vyžádání).24 V DC aplikace s vysoce indukčními zátěžemi
V případě vysoce induktivní zátěže doporučujeme společně s SL024CR použít ochranu proti přechodovým jevům (závěrně pólovanou diodu). Pokud není použití této ochrany zajištěno, doporučujeme použít relé SL024CRA / SL024CRA4, jež má pracovní napětí až do 300 V DC. Relé je odolnější proti přepětí - v případě induktivní DC zátěže dojde k redukci maximálního jmenovitého proudu. Podrobné informace o maximálním proudu při induktivní DC zátěži Vám rádi poskytneme na vyžádání, informace lze nalézt i na domovské stránce firmy Delcon (www.delcon.fi).Barevné rozlišení
Relé firmy Delcon jsou vyráběna v pěti odlišných barvách, což umožní rychlé rozlišení různých typů.

Vstupní relé

Vstupní relé, vstupní napětí AC, výstupní napětí DC

Vstupní relé, vstupní napětí DC, výstupní napětí DC

Vstupní relé, vstupní napětí AC, výstupní napětí DC, pro 2-vodič. čidla

Výstupní relé

Výstupní relé, vstupní napětí DC, výstupní napětí AC

Výstupní relé, vstupní napětí DC, výstupní napětí DCPopisky na relé
V případě zájmu o popisné štítky montovatelné na relé se na nás obraťte

 

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

+420 241 484 940

Poslat e-mail