Podporujeme

 

Podporujeme projekty zaměřené na vzdělávání dětí a mládeže a projekty pro nemocné děti a seniory.

 

Odborné školství
Podporujeme studenty Střední průmyslové školy elektrotechnické V Úžlabině a zajišťujeme jim odbornou praxi a materiál potřebný k výuce.

Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině je zapojena do projektu Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi.

          

 

Červený kříž 
Řadu let podporujeme projekty Českého červeného kříže, které se zaměřují na výuku první pomoci dětí, mláděže a dospělých. Zapojili jsme se do projektů Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy, Omalovánky první pomoci První pomoc není věda. Příručky seznamují děti a veřejnost se zásadami poskytování první pomoci.

                         

 

Život dětem
Projekt "Prevence v kostce" ve spolupráci s Život dětem, o.p.s. se snaží aktivně upozorňovat na úrazy a nehody děti a mladistvých. Publikace obsahuje obrázky, luštění a čtení, a to vždy s preventivní tématikou jako je bezpečná cesta do školy, dítě o samotě doma, bezpečně na internetu, stop šikaně, první pomoc a jak se chovat ke zvířatům. Projekt je realizovaný na dětských odděleních v nemocnicích. Tím si tak zkrátí a zpříjemní tento čas.

          

 

Zdravotní klaun 
Společnost OEM Automatic, spol. s r.o. se v rámci své společenské odpovědnosti zapojila do podpory neziskové organizace Zdravotní klaun, o.p.s., která prostřednictvím téměř 90 profesionálních zdravotních klaunů pravidelně navštěvuje malé i dříve narozené pacienty v nemocnicích nebo v domácí péči.

Finanční dar, který společnost OEM Automatic Zdravotnímu klaunu věnovala,  byl využitý na podporu činností Zdravotního klauna jako jsou pravidelné návštěvy klaunů u dětských pacientů (program Klauniády a Přezůvky máme) a geriatrických zařízeních.